Nadchodzące imprezy

Klub Galicyjski zaprasza na promocję znakomitej książki o sanatorium doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie. Uzdrowisko w Kosowie było w okresie międzywojennym drugim Zakopanem. Przyjeżdżali tu między innymi Melchior Wańkowicz, Gabriela Zapolska, Maria Dąbrowska i inne znakomitości polskiej kultury. Tarnawski był ekscentrykiem, który uczył Hucułów higieny. Leczył kuracjuszy… pracą, głodówką i dietą jarską.

Spotkanie z Natalią Tarkowską, autorką jedynej książki o sanatorium w Kosowie, odbędzie się w Stanisławowie i Kołomyi. Książka „Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola zakładu przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)” ukazała się w bieżącym roku w Krakowie. Autorka jest doktorantką w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Iwano-Frankiwsk: 4 grudnia 2016 r., godz. 16:00, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (ul. Strzelców Siczowych 56).
Kołomyja: 6 grudnia 2016 r., godz. 15:00, Centrum Sztuki „Switowyd” (bulwar Łesi Ukrainki 32 a).

__________________________________

Клуб Ґаліцийський запрошує на презентацію чудової книги про санаторій доктора Аполлінарія Тарнавського в Косові. Оздоровчий комплекс в Косові в міжвоєнний період був другим Закопаним (Польща). Приїжджали сюди, між іншими Мельхіор Ванькович, Габріеля Запольська, Мар’я Домбровська і інші знаменитості польської культури. Тарнавський був ексцентриком, який вчив гігієни гуцулів. Він лікував пацієнтів санаторію... роботою, голодуванням і вегетаріанською дієтою.

Зустріч з Наталею Тарковською, авторкою єдиної книги про санаторій в Косові буде проходити в Івано-Франківську та Коломиї. Книга „Цілитель нації. Культуротворча роль природо-лікувального закладу д-р Аполлінарія Тарнавського в Косові на Покутті (1893-1939)” була видана в цьому році в Кракові. Автор є аспірантом в академії Ігнатіум у Кракові.

Івано-Франківськ: 4 грудня 2016 р., 16:00 год., Центр польської культури та європейського діалогу (вул. Січових Стрільців, 56).
Коломия: 6 грудня 2016 р., 15:00 год., Центр мистецтва „Світовид” (бульвар Лесі Українки, 32а).

Zespół Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, www.ckpide.eu, 02.12.16 r.

Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 4 (57)

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą