Nadchodzące imprezy

W dniach 13-17 sierpnia 2017r.  w Przedborzu – Górach Mokrych zostanie przeprowadzony kolejny Międzynarodowy festiwal Poezji Marii Konopnickiej.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.

W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju). (W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi opisanej płyty CD zawierającej tylko pliki utworów niezbędnych do występu).

Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.

Uczestnicy oceniani będą w 5 kategoriach:

- Dzieci do 11 lat
- Dzieci 12-15 lat
- Młodzież 16 – 20 lat
- Dorośli od 21 lat
- Zespoły wokalne, chóry i inne

Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 13.08.2017 r. z Warszawy zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 17.08.2017 r.

W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.

Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bqdź programów artystycznych podczas imprez towarzyszqcych. Prosimy o przygotowanie programów.

W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2017 r. jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu. Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.

Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem ambasad lub konsulatów.

Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu. tel. + 48 44 781 25 15; fax +48 44 781 21 80 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 13.08.2017 r. odjazd dn. 17.08.2017 r.

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres:  Miejski Dom Kultury, Rynek 15  97 – 570 Przedbórz Polska

>>>> Pobierz Kartę Zgłoszenia <<<<

Słowo Polskie, 05.02.17 r.

Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą