Kolejna polska książka o Podolu została przetłumaczona na język ukraiński

Utrzymuje się moda na przekłady wspomnień znanych Podolan o życiu nad Bohem na Podolu przed przewrotem bolszewickim.  Po tym, jak Henryk Grocholski z Warszawy ogłosił o rozpoczęciu prac nad przekładem wspomnień jego prababci Zofii z Zamoyskich-Grocholskiej o życiu w Winnicy w okresie końca drugiej dekady XX w., na język ukraiński, w podobne poczynania zaangażował się pedagog i krajoznawca z Chmielnika Wasyl Marynycz.

Książkę „Wspomnienia o Podolu 1918-1919” w języku ukraińskim autorstwa Heleny Kutyłowskiej zaprezentowano szerokiemu gronu społeczności w Chmielniku 2 lutego. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz obwodowych, rejonowych i lokalnych, historycy, ludzie kultury i sztuki oraz miejscowi Polacy.

Autorka książki Kutyłowska- Kumanowska w swoim dziele wspomina o latach dzieciństwa i młodości w rodzinnym majątku Kumanowce na Podolu. Prostymi słowami opisuje codzienne życie miejscowych Polaków, ich tradycje i zwyczaje, polowania, stosunki polskiego ziemiaństwa z ukraińską społecznością, odgłosy I wojny światowej, wybuch przewrotu bolszewickiego w Rosji oraz długą podróż do Polski.

Historia wydania książki jest następująca. W 2008 roku ksiądz chodził po kolędzie po rodzinach rzymskokatolickich w Kumanowcach. Kiedy przechodził po tej części wsi, gdzie stał kiedyś pałac Kumanowskich, jedna ze starszych pań – Raja Borowska opowiedziała, że tutaj kiedyś mieszkała ziemiańska polska rodzina Kumanowskich, która cieszyła się dobrą opinią u mieszkańców wsi i otaczała ich swoją opieką.

Jeden z kolędników - Edward Amons zainteresował się losami Kumanowskich z Kumanowiec. Po tym, jak odnalazł powiązania w drzewie rodzinnych Kumanowskich z ziemią chmielnicką, przypadkowo udało mu się dostać od przyjaciół z Polski książkę „Wspomnienia o Podolu 1918-1919” autorstwa Heleny Kutyłowskiej. Sprawą przetłumaczenia książki zajął się wybitny miejscowy krajoznawca i nauczyciel Wasyl Marynycz. Końcowej redakcji książki dokonała Nadia Owczaruk, redaktor czasopisma „Wschodni Świat” w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Pierwotnie w 2013 r. na stronie Chmielnickiej Biblioteki Rejonowej ukazała się elektroniczna wersją książki „Wspomnienia o Podolu 1918-1919”. Następnie przy wsparciu finansowym Administracji Obwodowej i Rady Obwodowej ta książka została wydrukowana nakładem 300 egzemplarzy, zwyciężając w obwodowym konkursie.
Źródła historyczne informują o tym, że właścicielami Kumanowiec przez szesnaście pokoleń z rzędu była szlachecka rodzina Kumanowskich. Zgodnie z danymi w kronikach polski król przekazał tę ziemię na własność jednemu ze swoich żołnierzy z rodu Ostrojów w 1379r. W XIV wieku Kumanowce okazały się na skraju Czarnego Szlaku i wielokrotnie były poddawane atakom ze strony ordyńców.

Czytając książkę Heleny Kutyłowskiej czytelnik może dowiedzieć się, jak wyglądały majątki Polaków w Rybczyńcach, Podorożnej, Mytyńcach, Kumanowcach i Kuryłówce. W Kumanowcach, jak romantyczne wspomina Polka, „pałac stał na jednym z siedmiu malowniczych wzgórz” a w zbiorach jego właścicieli znajdowało się wiele cennych zabytków i obrazów.

Słowo Polskie, vinoda.gov.ua, 07.02.17 r.

 
Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą