Lekcja poświęcona powstańcom styczniowym w dawnym Płoskirowie

Na przełomie stycznia i lutego w Chmielnickiej Bibliotece Obwodowej odbyła się lekcja historii, organizowana przez polskiego nauczyciela, oddelegowanego przez ORPEG Dariusza Markiewicza oraz Chmielnicki ZPU, która została poświęcona 154. rocznicy Powstania Styczniowego.

Podole nie brało tak aktywnego udziału w walkach z rosyjskim zaborcą, jak Kongresówka, ale kilka ważnych bitew w tym regionie, jak np. - zwycięska pod Salichą, są bardzo ważne dla polskiej i ukraińskiej historiografii.

O tych ważniejszych starciach i potyczkach insurgentów na Podolu z rosyjskim wojskiem opowiedział prezes Obwodowego Związku Polaków Franciszek Miciński. Wspomniał o dwóch pomnikach powstańczych w postaci kamieni z tablicami na terenie obwodu chmielnickiego – w Saliszy i Mińkowcach oraz wymienił najważniejszych uczestników polskiego zrywu niepodległościowego w tym regionie – Edmunda Różyckiego czy np. Władysława Ciechońskiego.

Wykłady ilustrowano mapami i zdjęciami na dużym ekranie. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt członków polskich organizacji, działających w d. Płoskirowie, w tym – młodzież.

Franciszek Miciński, 07.02.17 r.

 Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą