PESEL dla cudzoziemców – nowe zasady i utrudnienia

Akurat po tym jak otrzymałem swój numer PESEL (luty 2015 r.) weszli w życie nowe zmiany. Bez PESEL-u nie chcieli przyjąć mnie do szpitalu w Jeleniej Górze, chociaż miałem ubezpieczenie i zapłacone składki. Kiedy otrzymałem PESEL, pozbyłem się mnóstwa podobnych problemów.

Dotąd PESEL nadawano cudzoziemcowi, który został zameldowany na terenie Polski na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące, został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie zasady te uległy zmianie. Właściwy organ gminy dokonujący zameldowania cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy nadal składa wniosek z urzędu, jednak wyłącznie w przypadku obcokrajowców przebywających w Polsce na podstawie:

- prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
- prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
- zezwolenia na pobyt stały,
- zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- statusu uchodźcy,
- ochrony uzupełniającej,
- azylu,
- zgody na pobyt tolerowany,
- ochrony czasowej,
- zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Ostatnio planowałem załatwić PESEL dla matki, która w Polsce pracuje i już otrzymała kartę czasowego pobytu. Ale, niestety się nie udało bo zmieniły się przepisy. Urzędnicy argumentują odmowę brakiem podstawy prawnej. I to że osoba, nie posiadająca numeru PESEL, może zetknąć się problemami nawet kupując lekki w aptece, ich to nie interesuje.

Mikołaj Bachur, 16.02.17 r.

Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą