Nadchodzące imprezy

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania to szkoła artystyczna z długoletnią tradycją edukacyjną, w której grono doświadczonych, zawodowych artystów plastyków kształci słuchaczy w wielu specjalnościach plastycznych takich jak:

- Projektowanie graficzne,
- Fotografia artystyczna, aranżacja wnętrz,
- Projektowanie ubioru.

Studium jest niepubliczną policealną szkołą artystyczną. Nauk; w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania - Policealnym Studium Plastycznym im. Stanisława Wyspiańskiego trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym - dziennym (od poniedziałku do piątku). Kończy się państwowym egzaminem dyplomowym.

Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej przez siebie specjalności. Słuchacze studium w trakcie przebiegu nauki uzyskują wykształcenie ogólnoplastyczne połączone ze specjalistycznym kształceniem zawodowym w wybranej specjalności. Szkoła posiada wysoki poziom przedmiotów plastycznych, a w szczególności przedmiotów zawodowych artystycznych. Potwierdzają to między innymi sukcesy słuchaczy studium w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych oraz powodzenie naszych absolwentów na rynku pracy.

Oprócz nauki słuchacze mają możliwość udziału w organizowanych przez szkołę plenerach artystycznych (Czechy, Austria, Włochy, Francja).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (o 12 letnim cyklu kształcenia). Nauka w szkole jest dofinansowywana. Słuchacz opłaca czesne w wysokości 220 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku + wpisowe przy zapisie do szkoły 200 zł.

Rekrutację na rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w marcu. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. W celu ułatwienia procedury rekrutacji, będzie można pobrać wniosek o przyjęcie do szkoły z naszej strony, wypełnić go (najlepiej już z tłumaczeniem świadectwa ze szkoły średniej przez tłumacza przysięgłego) i przesłać pocztą lub drogą mailową, na podstawie wniosku szkoła sporządza i wysyła umowę i po jej otrzymaniu wystawia kandydatowi zaświadczenie o przyjęciu do szkoły, na podstawie którego kandydat ubiega się o wizę.

Więcej informacji na poniższej planszy informacyjnej.

Słowo Polskie, 03.03.17 r.

 


Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą