Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur kończy swoją kadencję i ustępuje miejsce Rafałowi Wolskiemu

Słowa wdzięczności za wsparcie terytorialnej integralności oraz eurointegracji Ukrainy, opiekę nad dziedzictwem kulturowym po obydwa boki granicy skierował do kończącego swoją pracę w Lwowskim Okręgu Konsularnym Konsula Generalnego RP Wiesława Mazura przewodniczący Lwowskiej Administracji Państwowej Oleh Syniutka.

W ramach spotkania pomiędzy szefem administracji obwodowej i kierownikiem polskiej placówki dyplomatycznej we Lwowie Oleh Syniutka zaznaczył, że Wiesław Mazur wniósł odczuwalny wkład we wzmocnienie stosunków przyjacielskich między Polską a Ukrainą, nie zważając na szereg prowokacji,  które miały miejsce m. in. w Hucie Pieniackiej.

- Bardzo spodziewam się, że aktywna współpraca z panem Mazurem będzie trwała nadal – zaznaczył Syniutka, wręczając dyplom szefowi polskiej placówki we Lwowie.

Wiesław Mazur kierował KG RP we Lwowie z października 2015 r. 8 kwietnia jego funkcje przejmie Rafał Wolski, który poprzednio pracował w Ambasadzie RP w Kijowie.

W przededniu rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku z Rafałem Wolskim spotkał się mer Lwowa Andrij Sadowyj. Polska i ukraińska strony omówiły współpracę między władzami Lwowa i Polską oraz porozmawiali o obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Według Rafała Wolskiego Polska nadal jest zainteresowana inwestowaniem w Lwów i realizować wspólne kulturalno-naukowo-społeczne projekty.

- Pracuję na Ukrainie od wielu lat. Mam po tej pracy bardzo dobre wspomnienia. To miasto, które ma osobliwą atmosferę – zaznaczył Wolski na spotkaniu z szefem władz lwowskich. - Do tego lwowski konsulat RP jest największą placówką konsularną Polski na świecie i my, naturalnie, jesteśmy zainteresowani w aktywizacji gospodarczej i inwestycyjnej współpracy. Mam zamiar kontynuować dobrą pracę poprzedników bowiem wspaniale rozumiem znaczenie Lwowa dla Ukrainy oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Kontynuujemy realizację szeregu kulturalnych projektów […] Wiem o nowych wyzwaniach dla waszego miasta, związanych z ekologią i gospodarką odpadami. Jesteśmy gotowi pomagać gdyż polskie firmy mają dobre doświadczenie w utylizacji śmieci – mówił dyplomata.

Mer Lwowa pod koniec spotkania podziękował Mazurowi za aktywną współpracę. Rafałowi Wolskiem zaś wręczył pamiątkową monetę z wizerunkiem króla Daniły Halickiego.

Igor Gałuszczak, Lwów, 04.04.17 r.

 

 


 


Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą