W Kijowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego przy Prezydentach Polski i Ukrainy

We wtorek, 11 kwietnia w Kijowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy na czele z zastępcą Prezesa Administracji Prezydenta Ukrainy Konstiantyna Jeliseewa i Sekretarza Państwowego, Kierownika Administracji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego.

Podczas spotkania poruszono tematy bezpieczeństwa, stanu realizacji porozumień mińskich i perspektyw rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy.

Strona polska także wspomniała o ostatnich prowokacjach wymierzonych w polskie miejsca pamięci i konsulat w Łucku. Zwrócono uwagę na temat przebiegu śledztw oraz działań strony ukraińskiej na rzecz poprawy zabezpieczenia tych miejsc na przyszłość.

Uczestnicy posiedzenia omówili projekt Karty drogowej ds. pojednania narodów Ukrainy i Polski i uzgodnili jej podpisanie przez Prezydentów obu krajów w najbliższym czasie. Szczególną uwagę zwrócono na powstanie ukraińsko-polskiego Centrum dobrosąsiedzkiego.

Walentyna Jusupowa, 13.04.17 r.

 Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą