Żytomierski Uniwersytet im. Franki wzmacnia współpracę z Krakowską akademią „Ignatianum”

Pod koniec marca w Żytomierzu odbyło się spotkanie rektora Państwowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki Petra Saucha z profesorami Krakowskiej Akademii „Ignatianum” Piotrem Mazurem i Pawłem Skrzydlewskim.

Współpraca żytomierskiej uczelni z krakowską rozpoczęła się jeszcze w 2012 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy.

W ramach wspólnych działań organizowano konferencje naukowe, w których brali udział profesorowie obydwu zakładów edukacyjnych a wyniki wspólnych badań naukowych zostały wydrukowane w czasopismach, wydawanych na Ukrainie i w Polsce.

Na Żytomierskim Uniwersytecie rektor Akademii „Ignatianum”, ksiądz profesor Józef Bremer, wykładowcy pedagogiki socjalnej Barbara Adamczyk i Bogdan Stankowski, wykładowca filozofii Piotr Duchlinski i literatury polskiej Monika Stankiewicz-Kopiec przeczytały szereg lekcji tematycznych. Wykłady na wydziale pedagogiki Akademii „Ignatianum” czytał profesor z Żytomierza Natalia Sejko. W roku 2017 wołyński uniwersytet wspólnie z Akademią „Ignatianum” złożyły dokumenty na uczestnictwo w programie mobilności akademickiej studentów i wykładowców „Erasmus”.

Także, w okresie z 27 marca do 31 marca w Instytucie Języków Obcych Uniwersytetu im. Iwana Franki studenci wysłuchali lekcji w języku angielskim, wygłoszone przez wykładowców z Krakowskiej akademii „Ignatianum” doktora hab. prof. Piotra Mazura oraz doktora hab. Pawła Skrzydlewskiego.

Walentyna Jusupowa, https://zu.edu.ua, 20.04.17 r.

Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą