Winnickie władze obwodowe opłaciły czas antenowy audycji „Słowo Polskie Wnet” do końca roku

18 kwietnia została podpisana trójstronna umowa między publicznym nadawcą telewizyjnym i radiowym NTKU, wydziałem religii i mniejszości narodowych Winnickiej Administracji Obwodowej oraz organizacją społeczną Chrześcijańsko-Demokratyczny Sojusz Polaków miasta Winnicy o emisji na falach Winnickiego Obwodowego Radia oraz Winnickiego Przewodowego Radia dziewięciu odcinków programu radiowego „Słowo Polskie Wnet”.

Zgodnie z umową redakcja „Słowa Polskiego” zobowiązuje się raz na miesiąc przygotować dziesięciominutową polskojęzyczną audycję radiową, która następnie zostanie trzykrotnie wyemitowana na falach radiowych i w tak zwanych „kołchoźnikach” na terenie całego obwodu winnickiego oraz w odległości do 50 kilometrów w sąsiednich obwodach.

Nowa seria audycji radiowych "Słowo Polskie Wnet" startowała w lutym 2017 roku.

Partnerem podolskiej redakcji wystąpiła polska rozgłośnia Radio Wnet, która udzieliła pozwolenia na montaż i nagrywanie programu na swoim profesjonalnym sprzęcie, znajdującym się w winnickim klasztorze kapucynów. Wsparcia w tworzeniu nowego radiowego Słowa Polskiego udzieliła także Winnicka Administracji Obwodowa.
"Słowo Polskie Wnet" można słuchać w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 21.20 na falach Winnickiego Obwodowego Radia "Vintera" - 88,6 MHz oraz Winnickiego Przewodowego Radia (tzw. kołchoźnik). Powtórki w czwarty wtorek i czwartek miesiąca o godzinie 21.40 w radiu "Vintera" - 88,6 MHz.

>>>> Posłuchaj poprzednich audycji „Słowo Polskie Wnet” <<<<

Słowo Polskie, 21.04.17 r.

 


Dodaj Komentarz

Kod ochronny
Odśwież

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą