Stosunki polsko-ukraińskie

Kolejny Polak uhonorowany tytułem doktora Honoris Causa na Ukrainie

Maciej Tanas po prawej20 kwietnia na mocy decyzji rady naukowej Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Kociubińskiego tytuł Honorowego doktora Honoris Causa nadano polskiemu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Maciejowi Tanasiowi, piastującemu stanowisko dziekana Wydziału nauk pedagogicznych Akademii pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Poczesnymi gośćmi w trakcie nadania tytułu, które odbyło się w Winnicy byli polscy naukowcy: prof. Franciszek Szliosek, doktor habilitowany, prezes towarzystwa naukowego „Polska-Ukraina”, dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii pedagogiki specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zagraniczny członek NANP Ukrainy, prof. Jan Łaszczyk, doktor habilitowany, kierownik zakładu metodologii i pedagogiki twórczości Akademii pedagogiki specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,wiceprezes stowarzyszenia rektorów Uniwersytetów pedagogicznych Europy, zagraniczny członek NANP Ukrainy a także naukowcy krajowi: Nelia Nyczkało, akademik-sekretarz Wydziału kształcenia zawodowego oraz edukacji dorosłych NANP Ukrainy, profesor,doktor nauk pedagogicznych, członek NANP Ukrainy i Larysa Łukianowa, członek-korespondent NANP Ukrainy, dyrektor Instytutu edukacji pedagogicznej i kształcenia dorosłych NANP Ukrainy, doktor nauk pedagogicznych, profesor.

„Dzisiejsze wydarzenie – to wielka sprawa naukowa i duchowa, która bez wątpienia zapoczątkuje nowy etap współpracy między Winnickim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Kociubińskiego i Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej”- jest przekonany pierwszy zastępca przewodniczącego Administracji Państwowej Winnicy Andrij Gyżko.

Według słów szefa Departamentu Edukacji i Nauki Administracji Państwowej Winnicy Igora Iwasiuka, uroczystości z okazji nadania tytułu Honorowego doktora Honoris Causa polskiemu profesorowi Maciejowi Tanasiowi służą świetnym przykładem tego, że współpraca pomiędzy polskim a ukraińskim narodami staje się coraz bardziej owocna nie tylko w dziedzinie edukacyjnej.

Można mówić, że w ciągu wielu lat Winnicki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Kociubińskiego demonstruje wysoki poziom naukowości i profesjonalizmu, na tle innych uczelni wyższych obwodu winnickiego.

Lidia Kyłymczuk na podstawie vin.gov.ua, 25.04.17 r.

 


Książki od polskiej ambasady dla rówieńskiego gimnazjum

Gimnazjum „Harmonia”, znajdujące się przy prospekcie Generała URL Marka Bezruczki w Równem otrzymało książki od Ambasady Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie.

Dzięki hojnym darom biblioteka gimnazjum wzbogaciła się o książki wydawnictwa „Duch i Litera”, książki historyczne „Ukraina i Polska w walce o niepodległość 1918-1920”, „Polska, Zarys historii”, „Przewodnik z historii Polski 966-2016”, książka słynnego polskiego historyka Grzegorza Motyki „Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła” oraz lektury o Polsce które w przyszłości będą służyły do nauki języka polskiego.

Pani Dyrektor Puczko Halina wyraziła ogromne podziękowanie Ambasadzie RP w Ukrainie, szczególne podziękowania złożyła na ręce Emilii Jasiuk za nadanie ciekawej i interesującej literatury.

Sergiy Porowczuk, 24.04.17 r.

 

 


Wspólna akcja harcerzy i płastunów w Równem

Wielkanocna akcja sprzątania terenu w pobliżu tablicy Marka Bezruczki odbyła się w przededniu Świąt Wielkanocnych w Równem.

Młodzież z harcerskiego hufca „Wołyń” pod wodzą Oleksandra Radicy oraz płastuńskiego ośrodka Nr 33 im. Samczuka pod kierownictwem Jarosława Kowtoniuka posadzili świeże kwiaty oraz oczyścili teren z śmieci w pobliżu tablicy generała Ukraińskiej Republiki Ludowej Marka Bezruczki.

Po wspólnej pracy o. Witalij Porowczuk poprowadził modlitwę w intencji bohaterów Polski oraz Ukrainy, którzy oddali życie w imię ojczyzny. Pod wizerunkiem obrońcy Zamościa w 1920 roku zapłonęły znicze.

Tablica Marka Bezruczki w Równem mieści się przy prospekcie o takiej samej nazwie.

Sergij Porowczuk, 23.04.17 r.

 


Wojciech Pestka: Chcę nauczyć Polaków kochać i szanować sąsiadów Ukraińców

Znany polski poeta, pisarz i dziennikarz Wojciech Pestka odwiedził Polaków, mieszkających w pobliżu strefy ukraińsko-rosyjskiego konfliktu w obwodzie ługańskim.

Polska społeczność Starobielszczyzny przygotowała niezwykły program dla znanego polskiego mistrza słowa. Jedna z tamtejszych szkół ogólnokształcących zaprosiła szanownego gościa do obejrzenia jej pokoi muzealnych. Po odwiedzeniu szkolnego muzeum Wojciech znalazł się na koncercie dziecięcej twórczości amatorskiej. Mali artyści powitali go korowajem z solą, symbolizującym ukraińską gościnność.

Wychowankowie szkoły śpiewali, tańczyli oraz recytowali wiersze Pestki w oryginale. Przez taką niespodziankę Wojciech wzruszył się i nie powstrzymując emocji serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego szczerego przyjęcia. Następnie poczęstował najmłodszych uczniów cukierkami i wszyscy razem zrobili zdjęcie na pamiątkę.

- Wojciech – to wielki przyjaciel narodu ukraińskiego w Polsce. Jego głos, na szczęście, brzmi głośniej od dziesiątek setek głosów zwolenników Rosji a jednocześnie ukrainofobów, których, niestety, jest w Polsce też pod dostatkiem. Znamy się od dawna, zachwycam się jego twórczością. Zapoznałem z nią również miejscowych uczniów – opowiedział towarzyszący mu pułkownik Sil Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Zajczuk.

- Wizyta w obwodzie ługańskim – to nie jest zwykła kurtuazyjna czy przyjacielska wizyta. Byłem tam w wirze wydarzeń w połowie 2014 roku. I teraz porównując życie ludzi, widzę zmiany. Wszystko to zamierzam uczynić podstawą mojej przyszłej księgi o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, o jej objawach hybrydowych i niezwykłym zwycięstwie narodu ukraińskiego za swych obywateli w ukraińskim Donbasie. Chcę przez sztukę pokazać polskiemu narodowi jak niszczycielska jest wojna i nauczyć go kochać i szanować Ukraińca sąsiada – podzielił się swymi wrażeniami Wojciech Pestka.

Igor Gałuszczak, opracowanie tekstu: Irena Rudnicka, zdjęcia: Regionalne Centrum Medialne Ministerstwa Obrony Ukrainy, 22.04.17 r.

Winnickie władze obwodowe opłaciły czas antenowy audycji „Słowo Polskie Wnet” do końca roku

18 kwietnia została podpisana trójstronna umowa między publicznym nadawcą telewizyjnym i radiowym NTKU, wydziałem religii i mniejszości narodowych Winnickiej Administracji Obwodowej oraz organizacją społeczną Chrześcijańsko-Demokratyczny Sojusz Polaków miasta Winnicy o emisji na falach Winnickiego Obwodowego Radia oraz Winnickiego Przewodowego Radia dziewięciu odcinków programu radiowego „Słowo Polskie Wnet”.

Zgodnie z umową redakcja „Słowa Polskiego” zobowiązuje się raz na miesiąc przygotować dziesięciominutową polskojęzyczną audycję radiową, która następnie zostanie trzykrotnie wyemitowana na falach radiowych i w tak zwanych „kołchoźnikach” na terenie całego obwodu winnickiego oraz w odległości do 50 kilometrów w sąsiednich obwodach.

Nowa seria audycji radiowych "Słowo Polskie Wnet" startowała w lutym 2017 roku.

Partnerem podolskiej redakcji wystąpiła polska rozgłośnia Radio Wnet, która udzieliła pozwolenia na montaż i nagrywanie programu na swoim profesjonalnym sprzęcie, znajdującym się w winnickim klasztorze kapucynów. Wsparcia w tworzeniu nowego radiowego Słowa Polskiego udzieliła także Winnicka Administracji Obwodowa.
"Słowo Polskie Wnet" można słuchać w każdą trzecią sobotę miesiąca o godzinie 21.20 na falach Winnickiego Obwodowego Radia "Vintera" - 88,6 MHz oraz Winnickiego Przewodowego Radia (tzw. kołchoźnik). Powtórki w czwarty wtorek i czwartek miesiąca o godzinie 21.40 w radiu "Vintera" - 88,6 MHz.

>>>> Posłuchaj poprzednich audycji „Słowo Polskie Wnet” <<<<

Słowo Polskie, 21.04.17 r.

 


Żytomierski Uniwersytet im. Franki wzmacnia współpracę z Krakowską akademią „Ignatianum”

Pod koniec marca w Żytomierzu odbyło się spotkanie rektora Państwowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki Petra Saucha z profesorami Krakowskiej Akademii „Ignatianum” Piotrem Mazurem i Pawłem Skrzydlewskim.

Współpraca żytomierskiej uczelni z krakowską rozpoczęła się jeszcze w 2012 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy.

W ramach wspólnych działań organizowano konferencje naukowe, w których brali udział profesorowie obydwu zakładów edukacyjnych a wyniki wspólnych badań naukowych zostały wydrukowane w czasopismach, wydawanych na Ukrainie i w Polsce.

Na Żytomierskim Uniwersytecie rektor Akademii „Ignatianum”, ksiądz profesor Józef Bremer, wykładowcy pedagogiki socjalnej Barbara Adamczyk i Bogdan Stankowski, wykładowca filozofii Piotr Duchlinski i literatury polskiej Monika Stankiewicz-Kopiec przeczytały szereg lekcji tematycznych. Wykłady na wydziale pedagogiki Akademii „Ignatianum” czytał profesor z Żytomierza Natalia Sejko. W roku 2017 wołyński uniwersytet wspólnie z Akademią „Ignatianum” złożyły dokumenty na uczestnictwo w programie mobilności akademickiej studentów i wykładowców „Erasmus”.

Także, w okresie z 27 marca do 31 marca w Instytucie Języków Obcych Uniwersytetu im. Iwana Franki studenci wysłuchali lekcji w języku angielskim, wygłoszone przez wykładowców z Krakowskiej akademii „Ignatianum” doktora hab. prof. Piotra Mazura oraz doktora hab. Pawła Skrzydlewskiego.

Walentyna Jusupowa, https://zu.edu.ua, 20.04.17 r.

Prezent dla pasjonata

Oficerowie litewsko-polsko-ukraińskiej prezentowali znanemu na Lubelszczyźnie kolekcjonerowi Łukaszowi Stachyrze ciekawy eksponat.

Pan Łukasz przez wiele lat gromadzi wojskowe nakrycia głowy. Teraz jego kolekcja powiększyła się o nowy ciekawy eksponat – niebieski beret ukraińskich żołnierzy wojsk powietrznodesantowych.

Oprócz beretu z Ukrainy przedstawiciele LITPOLUKRBRIG podarowali kolekcjonerowi także beret Sił Zbrojnych Republiki Litewskiej. Od dziś te atrybuty mundurów wojskowych dołączą do okazałej ekspozycji w improwizowanym muzeum polskiego kolekcjonera.

- Bardzo nam miło, że w kolekcji pana Łukasza od dziś znajdzie się również beret ukraińskich żołnierzy. Dowództwo LITPOLUKRBRIG stara się podtrzymywać tradycje wojskowe, szanuje atrybutykę militarną oraz propaguje aspekty bezpieczeństwa zbiorowego. Spodziewamy się, iż berety ukraiński i litewski znajdą godne miejsce wśród eksponatów kolekcjonera i w ten sposób staną się nie tylko „rodzynkiem” jego zbioru, lecz także przyczynią się do promocji współpracy naszej trójstronnej jednostki wojskowej, — powiedział ukraiński oficer, zastępca naczelnika sztabu Litewsko-Polsko-Ukraińskiej brygady ds. zaopatrzenia podpułkownik Andrij Kichtan.

Igor Gałuszczak, Lwów, opracowanie Irena Rudnicka, 17.04.17 r.

W Kijowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego przy Prezydentach Polski i Ukrainy

We wtorek, 11 kwietnia w Kijowie odbyło się posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy na czele z zastępcą Prezesa Administracji Prezydenta Ukrainy Konstiantyna Jeliseewa i Sekretarza Państwowego, Kierownika Administracji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Szczerskiego.

Podczas spotkania poruszono tematy bezpieczeństwa, stanu realizacji porozumień mińskich i perspektyw rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy.

Strona polska także wspomniała o ostatnich prowokacjach wymierzonych w polskie miejsca pamięci i konsulat w Łucku. Zwrócono uwagę na temat przebiegu śledztw oraz działań strony ukraińskiej na rzecz poprawy zabezpieczenia tych miejsc na przyszłość.

Uczestnicy posiedzenia omówili projekt Karty drogowej ds. pojednania narodów Ukrainy i Polski i uzgodnili jej podpisanie przez Prezydentów obu krajów w najbliższym czasie. Szczególną uwagę zwrócono na powstanie ukraińsko-polskiego Centrum dobrosąsiedzkiego.

Walentyna Jusupowa, 13.04.17 r.

 Będzie dodatkowy pociąg z Kijowa do Przemyśla

Źródło: http://tvpodkarpacka.pl/W związku z ogromną popularnością połączenia kolejowego Kijów-Lwów-Przemyśl „Ukrzaliznycia” w okresie świątecznym uruchomi dodatkowe rejsy do Polski pociągiem Hyundai.

W dniach 12,13,14,17 i 18 kwietnia wszyscy chętni będą mogli skorzystać z dodatkowych rejsów z Kijowa do Przemyśla i jak twierdzi Polak, prezes „Ukrzaliznyci” Wojciech Balczun, ilość zainteresowanych tym szybkim i komfortowym połączeniem kolejowym jeszcze bardziej zwiększy się.

- Postrzegamy szybki wzrost chętnych podróżami koleją do Europy. Tym bardziej, że istnieje perspektywa skasowania wiz. Dlatego aktywnie pracujemy nad wprowadzeniem nowych połączeń kolejowych z zagranicą – zaznaczył Balczun.

Dodatkowy Hyundai Rotem będzie wyruszał z Kijowa o 12:24. Do Przemyśla przybędzie o 19:03 na czas polski. We Lwowie będzie o 17:41. Z powrotem na Ukrainę wyruszy o 20:20 i do Kijowa przybędzie o 5:23.

Pierwszy pociąg z Kijowa do Przemyśla przez Wołyń wykonał pierwszy rejs 18 grudnia ubiegłego roku. On cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem, że podczas sprzedaży biletów na ten rejs zbierają się ogromne kolejki.

Słowo Polskie, 11.04.17 r.

Wschodnia Galicja podejmie aktywną współpracę z Polską w dziedzinie agroturystyki

Departament Turystyki i Kurortów Lwowskiej Administracji Obwodowej podejmie współpracę z wydziałem promocji w Malborku oraz wydziałem turystyki i promocji województwa pomorskiego w dziedzinie popularyzacji atrakcji turystycznych na terenie obwodu lwowskiego w Polsce.

Podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych „Free Time Festiwal 2017”, które odbyły się w polskim Gdańsku, przedstawiciele obwodu lwowskiego zaprezentowali potencjał turystyczny własnego regionu, kurorty i propozycje gospodarstw agroturystycznych.

- Polscy turyści aktywnie interesowali się propozycjami w dziedzinie agroturystyki, miłośnicy wycieczek rowerowych pytali o szlakach rowerowych, ścieżkach ekologicznych, oraz rodzinnym odpoczynku. Miejscowe media także aktywnie z nami komunikowali, a specjalizowane czasopismo wyraziło zainteresowanie opublikowaniem artykułów, promujących Wschodnią Galicję – poinformowała kierowniczka wydział turystyki Lwowskiej Administracji Obwodowej Natalia Tabaka.

W dniu otwarcia „Free Time Festiwal 2017” zwiedzający go uczestnicy obejrzeli promo-wideo o Ukrainie, prezentację obwodu lwowskiego, regionu karpackiego oraz ośrodków rekreacyjnych obwodu lwowskiego. Przez cały czas trwania Targów przy lwowskim stoisku można było spróbować naturalnych smakołyków oraz nalewek ze Lwowa. Gości zabawiano tradycyjną ukraińskimi pieśniami w wykonaniu muzyków z Drohobycza.

Igor Gałuszczak, 06.04.17 r.

W Charkowie odbyła się premiera „Kartoteki” Różewicza

Prapremiera „Kartoteki” Tadeusza Różewicza miała miejsce w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w 1960 roku w reżyserii Wandy Laskowskiej. We wstępie do swojego pierwszego utworu dramatycznego Różewicz napisał: „Miejsce jest jedno. Dekoracja jedna. Wystarczy jeśli w ciągu tych godzin przestawi się krzesło. Czas? Sztuka jest realistyczna i współczesna. Krzesło prawdziwie. Wszystkie przedmioty i meble są prawdziwe. Ludzie występujący w swoich codziennych, zwykłych ubraniach. Nie wolno ich stroić w żadne efektowne kostiumy, kolorowe szmatki itp. akcesoria. Oprawa plastyczna jest tu bez znaczenia”.

57 lat później, a dokładnie 17 marca 2017 r. dramat Różewicza zaprezentowano w Charkowskim Dramatycznym Teatrze Akademickim im T. Szewczenki. Sztukę Różewicza wystawiono po raz pierwszy na Ukrainie w wykonaniu aktorów ukraińskich, reżyserem wystąpił Andrzej Szczytko.

Spektakl przygotowano z bardzo dobrym tłumaczeniem tekstu, który zdaniem  obecnych w Teatrze polskich krytyków w pełni oddał treści zawarte w dramacie  Różewicza.

Po spektaklu pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie wręczyli reżyserowi pani Szczytce srebrny Krzyż zasługi Gloria Artis przyznamy mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego.

Ten  polsko-ukraiński projekt  był współfinansowany przez MKiDN. Sponsorami były także dwa banki ukraińskie z polskim kapitałem. Honorowy patronat objął Ambasador Ukrainy w Warszawie p. Andrij Deszczyca.

Zdaniem specjalistów spektakl przedstawiono na wysokim poziomie artystycznym, a  jego dalsza realizacja w uzgodnieniu z władzami Obwodu Charkowskiego będzie kontynuowana w innych miastach Ukrainy, oraz  w Polsce w Białymstoku.

Sztuka Różewicza została bardzo dobrze przyjęta - z owacjami na stojąco - przez  pełną  widownię, która liczyła około 800 osób. Na pokaz „Kartoteki” przybyli mieszkańcy Charkowa, w tym przedstawicieli lokalnej polskiej wspólnoty, władz obwodowych z zastępca gubernatora p. Babiczewem, miasta Charkowa, konsulowie innych państw oraz rektorzy wyższych uczelni.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Charkowie, 06.04.17 r.

 

 

Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur kończy swoją kadencję i ustępuje miejsce Rafałowi Wolskiemu

Słowa wdzięczności za wsparcie terytorialnej integralności oraz eurointegracji Ukrainy, opiekę nad dziedzictwem kulturowym po obydwa boki granicy skierował do kończącego swoją pracę w Lwowskim Okręgu Konsularnym Konsula Generalnego RP Wiesława Mazura przewodniczący Lwowskiej Administracji Państwowej Oleh Syniutka.

W ramach spotkania pomiędzy szefem administracji obwodowej i kierownikiem polskiej placówki dyplomatycznej we Lwowie Oleh Syniutka zaznaczył, że Wiesław Mazur wniósł odczuwalny wkład we wzmocnienie stosunków przyjacielskich między Polską a Ukrainą, nie zważając na szereg prowokacji,  które miały miejsce m. in. w Hucie Pieniackiej.

- Bardzo spodziewam się, że aktywna współpraca z panem Mazurem będzie trwała nadal – zaznaczył Syniutka, wręczając dyplom szefowi polskiej placówki we Lwowie.

Wiesław Mazur kierował KG RP we Lwowie z października 2015 r. 8 kwietnia jego funkcje przejmie Rafał Wolski, który poprzednio pracował w Ambasadzie RP w Kijowie.

W przededniu rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku z Rafałem Wolskim spotkał się mer Lwowa Andrij Sadowyj. Polska i ukraińska strony omówiły współpracę między władzami Lwowa i Polską oraz porozmawiali o obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Według Rafała Wolskiego Polska nadal jest zainteresowana inwestowaniem w Lwów i realizować wspólne kulturalno-naukowo-społeczne projekty.

- Pracuję na Ukrainie od wielu lat. Mam po tej pracy bardzo dobre wspomnienia. To miasto, które ma osobliwą atmosferę – zaznaczył Wolski na spotkaniu z szefem władz lwowskich. - Do tego lwowski konsulat RP jest największą placówką konsularną Polski na świecie i my, naturalnie, jesteśmy zainteresowani w aktywizacji gospodarczej i inwestycyjnej współpracy. Mam zamiar kontynuować dobrą pracę poprzedników bowiem wspaniale rozumiem znaczenie Lwowa dla Ukrainy oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Kontynuujemy realizację szeregu kulturalnych projektów […] Wiem o nowych wyzwaniach dla waszego miasta, związanych z ekologią i gospodarką odpadami. Jesteśmy gotowi pomagać gdyż polskie firmy mają dobre doświadczenie w utylizacji śmieci – mówił dyplomata.

Mer Lwowa pod koniec spotkania podziękował Mazurowi za aktywną współpracę. Rafałowi Wolskiem zaś wręczył pamiątkową monetę z wizerunkiem króla Daniły Halickiego.

Igor Gałuszczak, Lwów, 04.04.17 r.

 

 


 


Wspólna litewsko-polsko-ukraińska brygada ma własnego patrona

Decyzja, aby patronem LITPOLUKRBRIG został Hetman wielki litewski Książę Konstanty Ostrogski została podjęta w czasie VIII posiedzenia Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 27-28 marca.

W czasie posiedzenia przewodniczący grupy ds. współpracy społecznej i kulturalnej Zgromadzenia, polski senator Małgorzata Kopiczko powiedziała, że członkowie komisji z trzech państw podjęli tę decyzję jednogłośnie. Wynika z niej, że uroczystości, związane z nadaniem brygadzie imienia księcia Ostrogskiego z wręczeniem sztandaru pojednania mogą się odbyć w Lublinie w przeciągu bieżącego roku.

„Zgromadzenie chętnie postrzega fakt osiągnięcia ostatecznej gotowości operacyjnej litewsko-ukraińsko-polskiej brygady i wyraża zadowolone z powodu przyjęcia za jego patrona księcia Konstantego Ostrogskiego a także pomysł nadania brygadzie odpowiedniego sztandaru” - zaznaczono w stosownym dokumencie zgromadzenia.

Igor Gałuszczak, Lwów, opracowanie tekstu Irena Rudnicka, 31.03.17 r.

Szef wyższej izby polskiego parlamentu spotkał się z ukraińskim kolegą

Na zdjęciu marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz przewodniczący ukraińskiego parlamentu Andrij Parubij. Fot.: Michał JózefaciukMarszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem, który przyjechał do Polski na VIII sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

Marszałek zapewnił, że Polska wspiera i będzie wspierała unijne aspiracje Ukrainy a trójstronna współpraca  parlamentów pozytywnie wpływa na zacieśnianie współpracy bilateralnej. Karczewski mówił, że we współpracy międzynarodowej coraz większą rolę odgrywa dyplomacja parlamentarna.

Karczewski mówił, że w kontekście okupacji Krymu i nieprzestrzegania porozumień mińskich przez Rosję, że Polska będzie zabiegać o podtrzymanie międzynarodowych  sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Podkreślił, że kraje unijne mają różne zdania w tej kwestii, ale stanowisko Polski jest niezmienne.

Przewodniczący Parubii podziękował Polsce za wspieranie Ukrainy. Dodał, że jest ono bardzo ważne dla Ukrainy i odczuwalne przez ostatnie lata. Wyraził zadowolenie, że nieporozumienia między Polską a Ukrainą na tle historycznym zostały wyeliminowane z codziennych kontaktów. Podkreślił, że ogromna była w tym rola obu parlamentów. Zapewnił, że Ukraina swoją przyszłość widzi we wspólnej Europie razem z Polską. Podkreślił, że  Ukraina jest za zacieśnianiem kontaktów regionalnych i potrzebuje sukcesów po to, by obywatele wiedzieli dokąd prowadzi ta droga.

Politycy rozmawiali także o mniejszości polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce. Przewodniczący Rady Najwyższej powiedział, że mniejszość ukraińska w Polsce ma problemy z uzyskaniem funduszy przeznaczonych dla mniejszości narodowych. Marszałek podkreślił, że obecnie Polsce zależy bardzo na ukończeniu budowy Domu Polskiego we Lwowie. Obiecał, że  zainteresuje się budową domu dla Ukraińców w Przemyślu.

Słowo Polskie, dzieje.pl, 31.03.17 r.

VIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Ukrainy i Litwy

Źródło: https://mobile.twitter.comW dniach 28-29 marca w Warszawie odbyła się  VIII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.

Główne tematy rozmów dotyczyły bezpieczeństwa w regionie, unijnej polityki sankcji wobec Rosji, sytuacji mniejszości narodowych i ochrony miejsc pamięci.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu przed parlamentarzystami z trzech krajów mówił o konieczności współpracy na rzecz budowania bezpieczeństwa w regionie.

Jako przykład podał Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygada LITPOLUKRBRIG, która wg prezydenta jest „praktycznym przykładem tego, jak można realizować bezpieczeństwo regionalne poprzez pogłębioną współpracę wojskową”.

Andrzej Duda mówił też bardzo dużo o relacjach społecznych, w tym o konieczności dialogu historycznego z Ukrainą. „Powtórzył swoje oczekiwania co do tego, by wzmocnić na Ukrainie działania, które powstrzymałyby prowokacyjne czyny wobec polskich miejsc pamięci. Takie czyny nie powinny się powtórzyć i dobrze by było, gdyby te miejsca były dobrze chronione, a sprawcy tych haniebnych czynów zostali zatrzymani” - podkreślił.

Podczas spotkania poruszono też sprawę wydarzeń na Białorusi. „Prezydent powtórzył swe przekonanie, że polityka na Białorusi ma wiele uwarunkowań i trzeba je rozumieć. Prezydent wyraził jednocześnie zaniepokojenie ostatnim wydarzeniami oraz nadzieję, że zwycięży dialog i rozmowa a nie konfrontacja” - powiedział prezydencki minister Szczerski.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 30.03.17 r.

27 marca w Krakowie rozpocznie się Polsko-Ukraińskie Forum Historyków

Źródło: http://zik.uaKwestia ukraińska i kwestia polska w programie i ideologii polskiego oraz ukraińskiego podziemia to temat IV Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, które rozpocznie się w poniedziałek 27 marca Krakowie.

Spotkanie pod egidą polskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz jego ukraińskiego odpowiednika, potrwa do czwartku. „Tym razem spotkanie będzie poświęcone kwestii ukraińskiej w programie i ideologii polskiego podziemia oraz kwestii polskiej w programie i ideologii ukraińskiego podziemia” - podał w komunikacie Instytut Pamięci Narodowej.

Podczas wcześniejszych spotkań - jak przypomniał Instytut - członkowie Forum dyskutowali „o zbrodni wołyńskiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością polskiego i ukraińskiego podziemia na terenach współczesnej Zachodniej Ukrainy w latach II wojny światowej”.

Największe różnice w stanowiskach stron ujawniły dotąd dyskusje na temat zbrodni wołyńskiej, które odbywały się w ubiegłym roku w Kijowie. „Strona polska uważa, że było to ludobójstwo, strona ukraińska ma trochę inne podejście, ale dyskutujemy na te tematy, spieramy się w bardzo otwarty sposób i jestem bardzo zbudowany atmosferą naszych rozmów” – mówił wówczas wiceprezes IPN Mateusz Szpytma.

Prezes ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz ocenił, że współpraca naukowa historyków jest najlepszym sposobem zrozumienia i złagodzenia konfliktów, które miały miejsce w historii obu narodów. - Rozmowy na temat historii powinny odbywać się między historykami. Udało nam się przeprowadzić ciekawą i czasem bardzo gorącą dyskusję nad konkretnymi kwestiami. Sądzę, że publikacja, która będzie efektem tego spotkania, pozwoli na odpolitycznienie problemu Wołynia – podsumował.

W skład powołanego dwa lata temu Forum wchodzi po sześciu historyków, autorytetów i specjalistów w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich.

Członkami Forum ze strony polskiej są:

prof. Grzegorz Hryciuk,
prof. Grzegorz Mazur,
prof. Grzegorz Motyka,
prof. Jan Pisuliński,
prof. Waldemar Rezmer,
dr Mariusz Zajączkowski,
sekretarz – dr Dorota Lewsza.

Ze strony ukraińskiej w obradach Forum uczestniczą:

prof. Jurij Szapował,
prof. Iwan Patrylak,
prof. Ihor Iliuszyn,
prof. Łeonid Zaszkilniak,
prof. Bohdan Hudź,
dr Wołodymyr Wiatrowycz,
sekretarz – dr Ołena Gumeniuk.

Spotkania reprezentantów obu państw odbywają się na przemian w Polsce i na Ukrainie.

Spotkanie organizują Instytuty Pamięci Narodowej obu krajów.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 26.03.17 r.

Lwowianie pojechali do Krakowa uczyć się utylizacji odpadów

W celu przejęcia polskiego doświadczenia w dziedzinie gospodarki odpadami do Krakowa wyruszyła delegacja z obwodu lwowskiego na czele z przewodniczącym Lwowskiej Administracji Obwodowej Olehom Syniutką. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z działalnością ekologicznej spalarni odpadów w Krakowie, która jest w stanie przetworzyć 220 tysięcy ton śmieci rocznie.

Lwowianie spotkali się z zarządem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (tak brzmi nazwa tego przedsiębiorstwa), obejrzeli nowoczesny sprzęt i zapoznali się z technologią sortowania, utylizacji i spalania odpadów.

ZTPO funkcjonuje od grudnia 2015 roku i w dniu dzisiejszym jest głównym ogniwem realizacji systemu gospodarki odpadami w Krakowie. Jego budownictwo rozpoczęło się w listopadzie 2013 r., ogólna kwota inwestycji wyniosła prawie 800 milionów złotych.

W Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów stosowana jest nowoczesna technologia ich utylizacji. Pobocznym efektem spalania jest produkcja prądu elektrycznego i ciepła. Ciekawostką jest, iż 10 proc. produkowanej przez ZTPO elektryczności wykorzystują krakowskie tramwaje. Spalane są wyłącznie odpady nieprzydatne do wtórnej obróbki.

Igor Gałuszczak, Lwów, 23.03.17 r.

 Po 1 kwietnia wizę do Polski i innych krajów UE można będzie otrzymać nawet za dwa tygodnie

Po lewej dyrektor VFS Głobal CIS and Turkey Amit Kumar Szarma21 marca w Konsulacie Generalnym RP w Winnicy odbyła się konferencja prasowa z udziałem Konsula Generalnego RP Tomasza Olejniczaka, dyrektora VFS Głobal CIS and Turkey Amit Kumar Sharma, kierownika referatu wizowego KG RP w Winnicy Alicji Zyguły, podczas której przedstawicielom lokalnych mediów wytłumaczono nowe zasady składania wniosków wizowych w centrach VFS Global.

Od 3 kwietnia wszyscy, zainteresowani wyjazdem do strefy Schengen, będą najpierw opłacali usługi centrum wizowego w Idea- lub Kredo banku, podając swój numer telefonu, następnie otrzymają specjalny numer PTN po czym czeka w następnym dniu na telefon od operatora VFS Global (lub w przeciągu trzech dni, jeżeli nie odbiera). 7 dni po opłaceniu usługi zostaje mu wyznaczona data na złożenie dokumentów.

Po złożeniu poprawnie przygotowanych papierów do centrum wizowego i upłynięciu siedmiu dni roboczych petent może liczyć na otrzymanie wizy.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o wizę zrezygnuje dwa razy z zaproponowanego przez operatora terminu odpowiedni kod PTN zostanie deaktywowany a pieniądze zwrócone.

Konsul KG RP Alicja Zyguła, odpowiadając na pytania dziennikarzy, poinformowała o 140 tys. wiz wydanych przez polską placówkę w Winnicy w 2016 roku oraz o 53-procentowym wzroście tej liczby w porównaniu z rokiem 2015 r.

Przedstawiciele winnickich mediów obejrzeli film, przygotowany przez VFS Global, wyjaśniający, jak ma działać osoba, pragnąca otrzymać wizę, po 3 kwietnia 2017 r.

Większość pytań dotyczyła technicznych momentów załatwiania spraw wizowych w nowych warunkach, dziennikarze interesowali się także, jak będą funkcjonowały centra wizowe po skasowaniu wiz dla Ukraińców.

Słowo Polskie, 21.03.17 r.

Ukraiński poeta-antykomunista ma swój skwer w Warszawie

Źródło: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/W uroczystościach otwarcia parku im. Wasyla Stusa, poety rodem z Podola, który nigdy nie zaakceptował komunizmu i zmarł na zesłaniu w 1985 r., wziął udział Paweł Klimkin, szef MSZ Ukrainy.

- Wasyl Stus może być dla nas przykładem. To osoba niezłomna, która nie szła na żaden kompromis. Taką osobą on był w życiu, taki też on powstaje w wierszach - mówił Klimkin.

Ukraiński minister spraw zagranicznych zaznaczył, że czytając wiersze Stusa można zrozumieć „duszę człowieka, który walczył o wolność Ukrainy i z poszanowaniem odnosił się do Polski” i podziękował władzom Warszawy.

Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński zaznaczył, że Wasyl Stus był przyjacielem Polski i Polaków. - Był rzecznikiem polsko-ukraińskiego pojednania. Dziś, kiedy hordy szaleńców po obu stronach naszej granicy chcą nas znowu poróżnić, pamięć o nim potrzebna jest w dwójnasób - mówił.

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska mówiła, że kiedy czytała życiorys Stusa kojarzyło jej się „tylko jedno słowo - niezłomny”. Podkreśliła, że Stus był zawsze wierny swoim ideałom, za co poniósł największą cenę - zesłanie do łagru, a jego wiersze nie były wydawane na Ukrainie. - Chciałabym, żeby każdy warszawiak, każdy Polak, przeczytał choć raz życiorys tego człowieka - mówiła.
Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma podkreślał, że Stus rzucił wyzwanie sowieckiemu totalitaryzmowi, a w swej twórczości był otwarty na tradycje innych narodów. - Był człowiekiem Europy, nie tylko człowiekiem Ukrainy, nie tylko patriotą Ukrainy - stwierdził.

Podczas uroczystości recytowane były wiersze Wasyla Stusa. Posadzony został też krzak kaliny - jak powiedział Malinowska-Grupińska - to „symbol Ukrainy”.

Wasyl Stus jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ukraińskich poetów drugiej połowy XX wieku. Działał na rzecz odrodzenia języka i kultury ukraińskiej oraz obrony przed rusyfikacją.

Skwer im. Wasyla Stusa znajduje się na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Batorego, nieopodal Pola Mokotowskiego.

Słowo Polskie na podstawie informacji polskich mediów, 17.03.17 r.

W rówieńskim gimnazjum rozmawiano o generale Marku Bezruczce

W połowie marca w Równem naukowiec i historyk Sergij Porowczuk zaprezentował rówieńskiej młodzieży życiorys znanego ukraińskiego generała z czasów Ukraińskiej Republiki Ludowej, obrońcy Zamościa przed bolszewikami, Marka Bezruczki.

Spotkanie poświęcone 100. rocznicy powstania niepodległej Ukrainy, którą w trudnym czasie walki z bolszewikami wsparła II RP, zainicjowała polonistka Katarzyna Maluta. Szczególne miejsce w lekcji Porowczuka zajęło omówienie podpisanej 21 kwietnia 1920 umowy o współpracy militarnej między Polską a Ukrainą (w ramach porozumienia między Naczelnym Atamanem URL Symonem Petlurą i Naczelnikiem państwa polskiego Józefem Piłsudzkim).

Podczas godzinnej lekcji młodzież z placówki, gdzie w stopniu zaawansowanym uczony jest język angielski oraz polski, zapoznała się z nowymi publikacjami na temat stosunków polsko-ukraińskich w okresie 1920 r. i późniejszym, wydanych przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie.

Słowo Polskie, 17.03.17 r.

 

„Kamerfest” z polskim akcentem w Chmielnickim

W roku 2017 akord finałowy chmielnickiego „Kamerfestu” zabrzmiał w kontekście polsko-ukraińskiego dialogu kulturalnego.

We współpracy muzyków lokalnej orkiestry symfonicznej, chóru,wokalistów zespołu „Kozacy Podola” przy udziale młodych talentów choru dziecięcego „Podolskie słowiki”  koncert obdarzył słuchaczy niezapomnianymi premierami, w których romantyczna przeszłość spotkała się z teraźniejszością a tradycje znajdą zgodną z czasem artystyczną interpretację.

W roli dyrygenta wystąpił gość z Polski - dyrektor i kierownik artystyczny Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego miasta Łomży a także profesor Uniwersytetu Muzycznego im.Chopina w Warszawie Jan Miłosz Zarzycki.

Pierwsza część programu koncertowego została wypełniona różnorodną polską muzyką. Koncert rozpoczął utwór dla orkiestry polskiego klasyka Stanisława Moniuszka. Zabrzmiała uwertura do koncertu „Bajka”.

Życie i twórczość wybitnego polskiego kompozytora Karola Szymanowskiego są nierozerwalnie związane nie tylko z Polską ale również z Ukrainą. Urodził się słynny muzyk bowiem na ziemi czerkaskiej i swoje pierwsze kroki w muzyce zrobił właśnie u nas. Znamy wypadek gdy ukraiński kompozytor Mykoła Łysenko po przesłuchaniu 9-letniego Szymanowskiego po ojcowsku go objął i powiedział prorocze słowa „Będziesz wybitnym muzykiem”. Rzeczywiście utwory kompozytora są dzisiaj klasyką światową.

W Chmielnickim można było posłuchać Etiudę Nr4 w adaptacji dla orkiestry Grzegorza Witelberga oraz „Małą suitę dla orkiestry”.

Na wiersze Wasyla Stusa zabrzmiał utwór Iwana Nebesnego w wykonaniu solistki Fatimy Czergindziji. Następnie wystąpił zespół pieśni i tańca „Kozacy Podola”.

Na zakończenie koncertu można było posłuchać monumentalny utwór Iwana Nebesnego, premiera światowa którego odbyła się w zeszłym roku podczas obchodów święta Dnia Niepodległości Ukrainy na placu centralnym stolicy.

Słowo Polskie, opracowanie tekstu Lidia Kyłymniuk, 16.03.17 r.

 
Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 4 (57)

Nr 3 (56)

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą