Nadchodzące imprezy

Nadchodzące imprezy

W dniach 23 luty – 29 marca w dni robocze w ramach akcji „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” odbywa się zbiórka trwałych produktów spożywczych, słodyczy oraz artykułów szkolnych dla dzieci w biurze referatu obsługi klastra rewitalizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bytom, Rynek 26/5 (IV piętro – winda). Tel.: +48323883347.

Szczegóły na plakacie.

Słowo Polskie, 24.02.17 r.


Nadchodzące imprezy

1 marca 2017 r. w Winnickim Liceum Kultury i Sztuki im. Leontowicza odbędzie się koncert utworów Fryderyka Chopina.

Początek o 17.00. Wstęp wolny.

Organizator imprezy: Winnickie Obwodowe Stowarzyszenie „Świetlica Polska”.

Słowo Polskie, 21.02.17 r.


Nadchodzące imprezy

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na Ukrainie do wzięcia udziału w X edycji „Międzynarodowego konkursu na esej w zakresie stosunków międzynarodowych i politologii”.

Konkurs jest formą popularyzacji wśród uczniów szkół średnich wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i politologii. Umożliwia młodzieży udział w debacie o problemach współczesnego świata, o wojnie i pokoju, o prawach człowieka, integracji, globalizacji, instytucjonalizacji itp. Celem jego organizatorów jest podjęcie refleksji dotyczącej procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym oraz szeroko rozumianej problematyki międzynarodowej i wewnątrzpaństwowej.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Sejmu RP, Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Brexit. Dlaczego Wielka Brytania chce wystąpić z UE?
2. Idea wyszehradzka w polskiej polityce zagranicznej – szanse i wyzwania.
3. Rola USA w systemie bezpieczeństwa globalnego po wyborze Donalda Trumpa.

Termin nadsyłania prac: 24 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 marca 2017 r.

Planowany termin wręczenia nagród odbędzie się: 25 kwietnia 2017 r.

Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrodę główną – I Watch, a także nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzca konkursu będzie mógł uczestniczyć  w praktykach studenckich w trakcie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Ponadto, prace laureatów zostaną opublikowane w czasopiśmie „Polityka Globalna”.

Esej powinien być napisany standardową czcionką (Times New Roman – 12) w formacie A4. Preferowana objętość – 5-7 stron. Obowiązuje stosowanie przypisów
i umieszczenie na końcu pracy wykazu wykorzystanej literatury. Z międzynarodowym charakterem konkursu wiąże się możliwość przygotowania eseju w językach polskim i angielskim (do wyboru).

Szczegóły dotyczące konkursu, tj. regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: http://www.pwsw.pl/edycja-x-20162017

Prace wraz z formularzem należy wysłać za pośrednictwem szkoły lub samodzielnie na adres:

Instytut  Stosunków Międzynarodowych i Politologii
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 4
37-700 Przemyśl
oraz dodatkowo drogą elektroniczną: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Słowo Polskie, 20.02.17 r.

Nadchodzące imprezy

W poniedziałek w galerii „Interszyk” (IV piętro) o godzinie  18.00 odbędzie się spotkanie, gościem którego ponownie będzie polski artysta sztuk wizualnych, wydawca, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej Artur Wabik.

Organizatorzy: Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego, KG RP w Winnicy.

>>> Anons spotkania (j.ukr.) <<<<

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 19.02.17 r.


Nadchodzące imprezy

Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki zaprasza 25 lutego 2017 roku do udziału w Obwodowym Dyktandzie z języka polskiego (II edycja) w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Ojczystego.

Zapraszani są wszyscy chętni, którzy chcą sprawdzić swoją umiejętność pisania po polsku. Czekamy, przede wszystkim, uczniów szkół, studentów, słuchaczy kursów języka polskiego oraz członków organizacji polonijnych miasta Żytomierza oraz obwodu żytomierskiego.

UWAGA! Do dyktanda należy zgłaszać uczestników w wieku:

I kategoria – 12-14 lat;
II kategoria – 15-19 lat.

Zgłoszenia są przyjmowane na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Termin wysyłania ankiet upływa z dniem 22 lutego o godz. 21:00.

Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą mogły wziąć udziału w Dyktandzie.

Z wyrazami szacunku,
dr Natalia Szumlańska Prezes ŻPCEN, 16.02.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

17 lutego o godzinie 14.00 w Chmielnickim Liceum Nr 17 (adres: ul. Proskuriwskogo Pidpilla, 89), odbędzie się spotkanie z ambasadorami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – jednej z najstarszych i najbardziej znanych uczelni wyższych w Polsce.

Wstęp wolny, zaproszeni są wszyscy zainteresowani możliwością przyszłej nauki w UJ.

Franciszek Miciński, 15.02.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

18 lutego w Szkole Muzycznej nr 1 miasta Winnicy w ramach projektu Muzyka łączy odbędzie się muzyczno-literacki performance, poświęcony rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina pod tytułem „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem – świata obywatel”.

Wstęp wolny. Adres: ul. Artynowa, 21.

Organizatorzy: Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”, Małopolska Fundacja „Braterstwo” przy współpracy z Departamentem Kultury Winnickiej RM i Departamentem ds Religii i Mniejszości Narodowych Winnickiej Administracji Obwodowej, Szkoła Muzyczna nr 1.

Słowo Polskie, 13.02.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

16 lutego w Pałacu Kultury „Zaria” (m. Winnica, ul. Strzelecka 44) odbędzie się koncert zespołów „Ażur” i „Srebrne głosy”, działających przy Związku Polaków Winniczyzny.

Impreza zbiegnie się w czasie z pięcioleciem funkcjonowania tych formacji muzycznych. Uczestniczki zespołów zaprezentują popularne piosenki polskiej i ukraińskiej estrady.

Początek o godzinie 18.30.

Słowo Polskie, 09.02.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

W dniach 13-17 sierpnia 2017r.  w Przedborzu – Górach Mokrych zostanie przeprowadzony kolejny Międzynarodowy festiwal Poezji Marii Konopnickiej.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.

W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju). (W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi opisanej płyty CD zawierającej tylko pliki utworów niezbędnych do występu).

Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.

Uczestnicy oceniani będą w 5 kategoriach:

- Dzieci do 11 lat
- Dzieci 12-15 lat
- Młodzież 16 – 20 lat
- Dorośli od 21 lat
- Zespoły wokalne, chóry i inne

Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 13.08.2017 r. z Warszawy zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 17.08.2017 r.

W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.

Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bqdź programów artystycznych podczas imprez towarzyszqcych. Prosimy o przygotowanie programów.

W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2017 r. jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu. Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.

Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem ambasad lub konsulatów.

Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu. tel. + 48 44 781 25 15; fax +48 44 781 21 80 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 13.08.2017 r. odjazd dn. 17.08.2017 r.

Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres:  Miejski Dom Kultury, Rynek 15  97 – 570 Przedbórz Polska

>>>> Pobierz Kartę Zgłoszenia <<<<

Słowo Polskie, 05.02.17 r.

Nadchodzące imprezy

Źródło: http://blizejprzedszkola.plFundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii serdecznie zaprasza szkoły polonijne do udziału w konkursie pt. „Ocalić od zapomnienia”.

Na prośbę wielu szkół termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie (uwaga! nie jest to termin nadsyłania prac) został przedłużony do 28 lutego 2017r.

Prace konkursowe należy przysyłać wraz z załącznikiem do 10 kwietnia 2017r.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie: http://www.duch.edu.pl/index.php/component/content/article?id=402

Po wypełnieniu formularz można wysłać do pani Elżbiety Gołąb, osoby odpowiedzialnej za konkurs z ramienia głównego organizatora: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Pani Elżbieta udziela wszelkich informacji o konkursie.

>>>> Pobierz formularz zgłoszeniowy <<<<

Agnieszka Kaczmarczyk
Multimedialna Platforma Edukacyjna Historia Dla Polonii
www.HistoriaDlaPolonii.pl
www.facebook.com/HistoriaDlaPolonii

Słowo Polskie, 01.02.17 r.

Nadchodzące imprezy

Drodzy Rodzice i Nauczyciele, po raz kolejny chcemy zaprosić dzieci i młodzież, mieszkającą poza granicami Polski, do udziału w VIII edycji konkursu „Być Polakiem”.

Realizujemy go od siedmiu lat w całym świecie, by umacniać tożsamości narodową młodych Polaków bo wiemy, jak ważne dla psychiki człowieka są świadomość własnego pochodzenia i ciągłość losów.

Wybraliśmy konkurs jako formę zainteresowania młodych historią przodków, gdyż przede wszystkim interaktywny sposób zdobywania i przekazywania wiedzy odnosi skutek edukacyjny i emocjonalny. Słuszność wyboru tej drogi dotarcia do młodzieży potwierdziło wielu uczestników Konkursu. Oto jedna z opinii, Zosi z Finlandii „Pani Joanno bardzo dziękuję za konkurs „Być Polakiem”. Niestety bardzo trudno przychodzi mi uczenie się historii Polski, ponieważ nie mamy regularnych lekcji z tego przedmiotu. A taki Konkurs inspiruje mnie do zainteresowania się jakimś wydarzeniem historycznym i zdobywaniem nowej wiedzy na ten temat. Lepiej wtedy rozumiem historię mojej Polski.”

Toteż na początku roku szkolnego 2016/2017 zainaugurowaliśmy w Wiedniu kolejną, VIII edycję konkursu „Być Polakiem”, tematycznie najbliższą Polakom rozsianym po świecie, bo wszystkie tematy oscylują wokół życia Polonii, oraz Polaków od których „wyemigrowała” granica. Ich losy składają się na wspólną historię naszej Ojczyzny. Małe zdarzenia, przygody czy mniej lub bardziej dramatyczne decyzje, które musieli podejmować warte są przypomnienia i upamiętnienia.

Jakież piękne i romantyczne prace wpłynęły na Konkurs w 2012 roku, gdy jeden z tematów brzmiał „ Jak dziadek poznał babcię”. Osobiste wyznania babć i dziadków przeplatały się w pracach z ich opowiadaniami o życiu pełnym zmagań w nowej, nie zawsze łatwej i życzliwej, rzeczywistości emigracyjnej. Bohaterstwo żołnierzy, codzienność zaskakująca co chwila nieznanym, tułacze wspomnienia - te wszystkie wydarzenia warte były by ocalić je od zapomnienia.

Jesteśmy przekonani, że również tegoroczne tematy zaciekawią i zachęcą uczniów do przygotowania pracy konkursowej. A oto i one:

Grupa I 6-9 lat. Polska legenda (prace plastyczne)
Grupa II 10-13 lat. Ważne, ciekawe zdarzenia, przygody, historie z życia mojej rodziny na emigracji (prace literackie)
Grupa III 14-16 lat. Budujemy muzeum polskie w kraju Twojego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednej z sal, jak ją urządzisz, wyposażysz ? (prace literackie)
Grupa IV 17-22 lata. Osobista interpretacja dwuwiersza: „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny narodzie” (prace literackie)
Grupa V 12-22 lata. Polonia dla Europy i świata (prace multimedialne)

Wysiłek jaki należy włożyć w przygotowanie pracy może zniechęcać. Toteż nieoceniona jest rola rodziców i nauczycieli w tworzeniu zachęt do podjęcia tego wyzwania.

Narysowanie dzieciom rodzinnego drzewa genealogicznego i okraszenie rysunku opowiadaniami o wujkach, ciociach i rodzinnych anegdotach pobudzi ich wyobraźnię i zaciekawi, a to już krok do decyzji o udziale w Konkursie. Wiadomość o wspaniałych nagrodach jakie czekają na zwycięzców też będzie miła dla ich uszu.

Zapraszamy więc i zachęcamy do udziału w VIII edycji konkursu „Być Polakiem”, bo świadomość własnych korzeni buduje w każdym z nas poczucie dumy i radość z przynależenia do narodu, mającego tak długą i piękną historię.

>>>> Formularz zgłoszeniowy <<<<

>>>> Kalendarz konkursu <<<<

>>>> Plakat <<<<

 

Joanna Fabisiak,
Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być Polakiem”

Zamów wiadomości na pocztę

Ostatnie komentarze

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą