Nadchodzące imprezy

Nadchodzące imprezy

Zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy „Samarytanie z Markowej” poświęconej pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom podczas II wojny światowej, które odbędzie się 28 marca br. o godz. 17.00 w Winnickim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym, ul. Soborna 19.

W otwarciu wezmą udział przedstawiciele warszawskiego Oddziału IPN.

Prosimy o poinformowanie potencjalnych zainteresowanych.

Więcej informacji poniżej na planszy informacyjnej.

Słowo Polskie, 21.03.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

W sobotę, 25 marca 2017 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbędzie się widowisko słowno-muzyczne pn. „Poezjo, jak Ci na imię?”.

Usłyszymy wiersze Wisławy Szymborskiej, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana, Jana Kasprowicza, Juliana Tuwima, Tarasa Szewczenki i Jurija Andruchowycza, a także poezję śpiewaną z repertuaru Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego, Grzegorza Turnau, Andrzeja Sikorowskiego, Maryli Rodowicz, Piotra Rubika oraz Kvitki Cisyk w wykonaniu młodych artystów.

Spotkanie odbędzie się w ramach Światowego Dnia Poezji. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, 20.03.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania to szkoła artystyczna z długoletnią tradycją edukacyjną, w której grono doświadczonych, zawodowych artystów plastyków kształci słuchaczy w wielu specjalnościach plastycznych takich jak:

- Projektowanie graficzne,
- Fotografia artystyczna, aranżacja wnętrz,
- Projektowanie ubioru.

Studium jest niepubliczną policealną szkołą artystyczną. Nauk; w Lubelskiej Szkole Sztuki i Projektowania - Policealnym Studium Plastycznym im. Stanisława Wyspiańskiego trwa dwa lata i odbywa się w systemie stacjonarnym - dziennym (od poniedziałku do piątku). Kończy się państwowym egzaminem dyplomowym.

Absolwenci otrzymują dyplom państwowy z tytułem plastyka w wybranej przez siebie specjalności. Słuchacze studium w trakcie przebiegu nauki uzyskują wykształcenie ogólnoplastyczne połączone ze specjalistycznym kształceniem zawodowym w wybranej specjalności. Szkoła posiada wysoki poziom przedmiotów plastycznych, a w szczególności przedmiotów zawodowych artystycznych. Potwierdzają to między innymi sukcesy słuchaczy studium w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach artystycznych oraz powodzenie naszych absolwentów na rynku pracy.

Oprócz nauki słuchacze mają możliwość udziału w organizowanych przez szkołę plenerach artystycznych (Czechy, Austria, Włochy, Francja).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (o 12 letnim cyklu kształcenia). Nauka w szkole jest dofinansowywana. Słuchacz opłaca czesne w wysokości 220 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku + wpisowe przy zapisie do szkoły 200 zł.

Rekrutację na rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w marcu. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. W celu ułatwienia procedury rekrutacji, będzie można pobrać wniosek o przyjęcie do szkoły z naszej strony, wypełnić go (najlepiej już z tłumaczeniem świadectwa ze szkoły średniej przez tłumacza przysięgłego) i przesłać pocztą lub drogą mailową, na podstawie wniosku szkoła sporządza i wysyła umowę i po jej otrzymaniu wystawia kandydatowi zaświadczenie o przyjęciu do szkoły, na podstawie którego kandydat ubiega się o wizę.

Więcej informacji na poniższej planszy informacyjnej.

Słowo Polskie, 03.03.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

16 marca w winnickim „River Pub wystąpi” znany polski zespół „No Logo”.

No Logo to zespół muzyków praktycznie z jednego małego miasteczka. Mówią o nich, że każdy jest z zupełnie innego tworzywa. Połączenie ich w całość tworzy jednak spójny charakter, który zaczął toczyć się swoim własnym życiem i obrał wymienioną już wyżej nazwę.

Zespół ładuje swoich słuchaczy pozytywną energią już od 10 lat. Pieśni „No Logo” często goszczą na falach Radio Kampus, Radio Białystok, Radia Wnet i Radia 5.

Początek o 21.00. Cena biletu – 60 hrywien. Rezerwacja stolików: +380984774701, +380637739901 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Więcej informacji o „No Logo” na stronach:

https://www.facebook.com/nologo.sejny/
https://vk.com/club141391729
https://www.youtube.com/channel/UCQewNQg1ErNxROWJUC9tCiQ

Szczegóły na planszy informacyjnej poniżej:

Słowo Polskie, 14.03.17 r.

Nadchodzące imprezy

10 marca o godzinie 18:30 rozpocznie się finałowa część Festiwalu „Chmielnicki CamerFest”. Ostatnia impreza odbędzie się pod hasłem „Dialogi artystyczne: Ukraina-Polska”.

Pod batutą znanego polskiego dyrygenta Jana Miłosza Zarzyckiego Orkiestra Akademicka Chmielnickiej Filharmonii Obwodowej wykona utwory m. in. Moniuszki, Szymanowskiego, Lutosławskiego, Kilara i in.

Zaproszeni są wszyscy chętni.

Impreza jest objęta patronatem Ministerstwa Kultury Ukrainy, władz lokalnych i obwodowych.

Słowo Polskie, 07.03.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

Polskie MSZ informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia wyższe w Polsce od roku akademickiego 2017/2018 ze stypendium Rządu RP.

Przesyłamy link do strony ze szczegółową informacją o tym programie stypendialnym: www.msz.gov.pl.

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 02.03.17 r.

 

Źródło: http://www.rp.pl

Nadchodzące imprezy

W dniach 23 luty – 29 marca w dni robocze w ramach akcji „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” odbywa się zbiórka trwałych produktów spożywczych, słodyczy oraz artykułów szkolnych dla dzieci w biurze referatu obsługi klastra rewitalizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bytom, Rynek 26/5 (IV piętro – winda). Tel.: +48323883347.

Szczegóły na plakacie.

Słowo Polskie, 24.02.17 r.


Nadchodzące imprezy

1 marca 2017 r. w Winnickim Liceum Kultury i Sztuki im. Leontowicza odbędzie się koncert utworów Fryderyka Chopina.

Początek o 17.00. Wstęp wolny.

Organizator imprezy: Winnickie Obwodowe Stowarzyszenie „Świetlica Polska”.

Słowo Polskie, 21.02.17 r.


Nadchodzące imprezy

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i na Ukrainie do wzięcia udziału w X edycji „Międzynarodowego konkursu na esej w zakresie stosunków międzynarodowych i politologii”.

Konkurs jest formą popularyzacji wśród uczniów szkół średnich wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych i politologii. Umożliwia młodzieży udział w debacie o problemach współczesnego świata, o wojnie i pokoju, o prawach człowieka, integracji, globalizacji, instytucjonalizacji itp. Celem jego organizatorów jest podjęcie refleksji dotyczącej procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym oraz szeroko rozumianej problematyki międzynarodowej i wewnątrzpaństwowej.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Sejmu RP, Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Brexit. Dlaczego Wielka Brytania chce wystąpić z UE?
2. Idea wyszehradzka w polskiej polityce zagranicznej – szanse i wyzwania.
3. Rola USA w systemie bezpieczeństwa globalnego po wyborze Donalda Trumpa.

Termin nadsyłania prac: 24 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 marca 2017 r.

Planowany termin wręczenia nagród odbędzie się: 25 kwietnia 2017 r.

Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy II i III miejsca otrzymają nagrodę główną – I Watch, a także nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzca konkursu będzie mógł uczestniczyć  w praktykach studenckich w trakcie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Ponadto, prace laureatów zostaną opublikowane w czasopiśmie „Polityka Globalna”.

Esej powinien być napisany standardową czcionką (Times New Roman – 12) w formacie A4. Preferowana objętość – 5-7 stron. Obowiązuje stosowanie przypisów
i umieszczenie na końcu pracy wykazu wykorzystanej literatury. Z międzynarodowym charakterem konkursu wiąże się możliwość przygotowania eseju w językach polskim i angielskim (do wyboru).

Szczegóły dotyczące konkursu, tj. regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: http://www.pwsw.pl/edycja-x-20162017

Prace wraz z formularzem należy wysłać za pośrednictwem szkoły lub samodzielnie na adres:

Instytut  Stosunków Międzynarodowych i Politologii
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 4
37-700 Przemyśl
oraz dodatkowo drogą elektroniczną: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Słowo Polskie, 20.02.17 r.

Nadchodzące imprezy

W poniedziałek w galerii „Interszyk” (IV piętro) o godzinie  18.00 odbędzie się spotkanie, gościem którego ponownie będzie polski artysta sztuk wizualnych, wydawca, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej Artur Wabik.

Organizatorzy: Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego, KG RP w Winnicy.

>>> Anons spotkania (j.ukr.) <<<<

Słowo Polskie na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 19.02.17 r.


Nadchodzące imprezy

Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki zaprasza 25 lutego 2017 roku do udziału w Obwodowym Dyktandzie z języka polskiego (II edycja) w ramach obchodów Światowego Dnia Języka Ojczystego.

Zapraszani są wszyscy chętni, którzy chcą sprawdzić swoją umiejętność pisania po polsku. Czekamy, przede wszystkim, uczniów szkół, studentów, słuchaczy kursów języka polskiego oraz członków organizacji polonijnych miasta Żytomierza oraz obwodu żytomierskiego.

UWAGA! Do dyktanda należy zgłaszać uczestników w wieku:

I kategoria – 12-14 lat;
II kategoria – 15-19 lat.

Zgłoszenia są przyjmowane na e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Termin wysyłania ankiet upływa z dniem 22 lutego o godz. 21:00.

Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą mogły wziąć udziału w Dyktandzie.

Z wyrazami szacunku,
dr Natalia Szumlańska Prezes ŻPCEN, 16.02.17 r.

 


Zamów wiadomości na pocztę

Ostatnie komentarze

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 2 (55)

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą