Polacy na Kresach

_Obwód Żytomierski

W dniach 17-19 lutego w podwarszawskich Zariczanach w wypoczynkowym ośrodku „Nadzieja” charytatywnej misji „Karitas-Spes” odbyła się Szkoła Śpiewu Liturgicznego z udziałem znanych polskich kompozytorów Pawła Bembeneka i Huberta Kowalskiego.

„Pomysł zorganizowania Szkoły Śpiewu Liturgicznego powstał pod czas spotkania w ubiegłym roku w Chmielnickim. A konkretnie, to siostry Olena Melnycka ze Zgromadzenia Sług Jezusa i Olena Gongało ze Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi Panny zaproponowali zorganizować coś podobnego w naszej Diecezji kijowsko-żytomierskiej” – mówił podczas spotkania z uczestnikami warsztatów ks. Waldemar Pawelec.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem na temat przeprowadzenia takiej szkoły, miejsca w budynku rekolekcyjnym w Zariczanach były na połowę już zarezerwowane. Ogólnie udział w tym spotkaniu wzięło 145 osób z różnych miejscowości Ukrainy: Żytomierza, Dowbysza, Odessy, Lwowa, Zakarpacia, Kamieńca-Podolskiego.

Wsparcie finansowe uzyskano dzięki udziałowi w różnych projektach. Bardzo dopomógł w tej sprawie administrator Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej biskup Witali Skomarowski.

W czasie Szkoły śpiewu liturgicznego wszyscy uczestnicy mieli możliwość wspólnie zaśpiewać nowy hymn poświęcony Maryi. Autorką słów jest siostra Ludmiła Saganiwska ze Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP. „Na stworzenie słów do tej pieśni zainspirowała mnie Matka Święta. I nic dziwnego w tym nie ma, bowiem jestem córką Zgromadzenia Maryi” – mówi siostra. Muzykę napisał Witali Koznodzij. „Sama idea powstania hymnu dla mnie bardzo spodobała się, a także wiersze siostry” – powiedział kompozytor.

Hubert Kowalski, polski dyrygent, kompozytor, producent muzyczny, śpiewak i kontrabasista związany ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów.
Studiował dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracował z wieloma wybitnymi muzykami, np. Marcinem i Lidią Pospieszalskimi, Joachimem Mencelem, Piotrem Baronem, Mieczysławem Szcześniakiem, Andrzejem Cudzichem.

Od 1993 roku współtworzy zespół Deus Meus, wykonujący współczesne gatunki muzyki rozrywkowej.

Paweł Bębenek, polski śpiewak, kompozytor, dyrygent, związany ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów.

Z muzyką liturgiczną Bębenek zetknął się w 1990, początkowo jako chórzysta. W 1993 rozpoczął pracę z zespołem muzyki dawnej „Bractwo Lutni” z Dworu na Wysokiej, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą.

Zajmuje się muzyczną tradycją kościoła, jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych. W maju 2004 Edycja Świętego Pawła wydała jego pierwszą autorską płytę „Dzięki Ci Panie”, „Msza o Miłosierdziu”.

„Nam jest potrzebna formacja liturgiczno-muzyczna oraz formacja duchowa. W Ukrainie cały czas jest deficyt na takie spotkania. Pozytywnych opinie było tak dużo, że my zobaczyliśmy potrzebę organizacji takich spotkań częściej i dla większej ilości ludzi” – podsumował warsztaty w Zariczanach ks. Waldemar Pawelec.

Walentyna Jusupowa. Zdjęcia: www.kmc.in.ua, 25.02.17 r.

 

 


_Obwód Chmielnicki

W dniu 18 lutego 2017 roku uczniowie 11 klas ze szkół publicznych oraz polskich szkół sobotnich z winnickiego, żytomierskiego oraz chmielnickiego obwodów przyjechali do dawnego Płoskirowa żeby wziąć udział w XXIV Okręgowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która od 1993 roku, corocznie odbywa się w Chmielnickim pod patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polski w Winnicy.

Uczestników olimpiady powitali konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska oraz profesor Mikolaj Jochna, prorektor Uniwersytetu Chmielnickiego.

Eliminacje w ramach II etapu przeprowadzono zgodnie z zasadami regulaminu opracowanego przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 18 lutego miała miejsce część pisemna a 19 lutego – ustna.

W wyniku przeprowadzonej przez Komisję rozmowy sprawdzającej wiedzę i umiejętności interpretacyjno- analitycznych wskutek podsumowania wyników obu części eliminacji (pisemnej i ustnej) wyłoniono 11 finalistów, którzy zakwalifikowali się do eleminacji ogólnoukraińskich.

4-5 marcza 2017 r. w stolicy Ukrainy m.in. Elżbieta Zembicka z Żytomierza, Katarzyna Borysowska z Gródka, Katarzyna Nikitiuk, Alina Barylska z Chmielnickiego powalczą o główną nagrodę z rodakami z innych regionów Ukrainy.

Franciszek Miciński, 25.02.17 r.

 Nadchodzące imprezy

W dniach 23 luty – 29 marca w dni robocze w ramach akcji „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” odbywa się zbiórka trwałych produktów spożywczych, słodyczy oraz artykułów szkolnych dla dzieci w biurze referatu obsługi klastra rewitalizacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bytom, Rynek 26/5 (IV piętro – winda). Tel.: +48323883347.

Szczegóły na plakacie.

Słowo Polskie, 24.02.17 r.


_Obwód Winnicki

W 1785 r. wielki hetman koronny, generał-porucznik wojsk koronnych, poseł na sejm Wincenty Potocki założył w Niemirowie, na mocy postanowień Komisji Edukacji Narodowej, prywatną szkołę dla „młodzeżyi szlacheckiej”. Na początku kształciła ona 20 uczniów, po dziesięciu latach zaś ponad 200 uczniów i 12 wykładowców. Warto zauważyć, że w pierwszej klasie wiek uczniów wahał się w granicach od sześciu do dwudziestu lat, natomiast w piątej klasie byli uczniowie nawet w wieku trzydziestu trzech lat [1, s. 54]

W maju 1787 r. W. Potocki uroczyście pod strzały armat przyjmuje Stanisława Augusta Poniatowskiego. Chętnie przedstawia królowi przedstawicieli „młodzieży szlacheckiej” – uczniów prywatnej szkoły, którzy, ubrani w mundury odświętne, zasalutowali królowi bronią. Takie uroczyste przyjęcie spodobało się Królowi Stanisławowi Augustowi i on odwiedził szkołę, rozmawiał z uczniami i pytał ich oraz był zadowolony z ich wiedzy w dziedzinie matematyki. Po tym król podziękował Potockiemu i komisarzowi Lubereckiemu za to, że Niemirów stał się prawdziwym centrum oporu na wschodzie Rzeczypospolitej [2, s. 147]

Po drugim i trzecim podziale Polski Rzeczpospolita Polska jako samodzielne państwo znika z mapy Europy. Znika również Gimnazjum Niemirowskie. Ale w rzeczywistości gimnazjum działało, lecz w innym pomieszczeniu.

Z przyłączeniem Prawobrzeżnej Ukrainy do Imperium Rosyjskiego wektor rozwoju duchowego i edukacyjnego skierowano w stronę Rosji. W kraju realizowano dwa samodzielne kierunki, które, mimo różnych celów końcowych, niszczyły wszystko ukraińskie. Jeden z nich był związany z aktywizacją polskiego elementu w kierunku kolonizacji Ukraińców poprzez wzmocnienie wpływu kościoła rzymskokatolickiego i tworzenie oraz działalność całej sieci polskich szkół.

W podolskiej guberni działały 4 szkoły publiczne. Największa z nich była Barska, prawie dwa razy mniejsza – Winnicka oraz dwie nie duże – Kamieniecka i Niemirowska. Oczywiście, nie mogły objąć nauką wszystkich dzieci w wieku szkolnym. Gdyż uczęszczały do nich przeważnie uczniowie ze szlachty. Proces edukacyjny zapewniało 51 nauczycieli. Działalność wszystkich czterech szkół koordynował dyrektor. Funkcjonowały szkoły generalnie w ciasnych pomieszczeniach. Niemirowska szkoła posiadała cywilny gmach – budynek hrabiego W. Potockiego [3, ark. 23]

Zofia Potocka otworzyła w roku 1815 czteroklasową Hajsynsko-Bracławską szkołę powiatową. Pierwszym jej kuratorem został Teodor Skimbirowicz; tutaj w 1820 r. uczyło się 365 uczniów. W 1828 r. zaś w szkole otwarto siedem klas [4, ark. 28]

Równie znaczny wkład w rozwój edukacji wniosło duchowieństwo katolickie. Do 1773 r. sieć szkół duchownych na Podolu była przeważnie kontrolowana przez jezuitów, po likwidacji zaś ich towarzystwa – generalnie przez bazylianów.

Ponadto przy kościołach powstawały szkoły parafialne, które były początkowym ogniwem edukacji. W języku polskim dzieci uczyły się czytać, pisać, pierwszych działań arytmetyki.

A zatem, Polacy własnym kosztem wybudowali dużo szkół w celu zwiększenia liczby wykształconych ludzi na Podolu.

Jarosław Demczenko, tłumaczenie Irena Rudnicka, 24.02.17 r.

Literatura i źródła

1. Winnicczyzna przeszłość i teraźniejszość. Badania krajoznawcze. – Winnica 2005;
2. Rybałka I. K. Historia Ukraińskiej RRS Okres doradziecki. – K.: Wyższa szkoła, 1976 – s. 324;
3. Kamieniec-Podolskie miejskie archiwum państwowe (KPMAP) – F.227. – Op. 1 – Spr. 1315;
4.  KPMAP – F.228. – Op. 1 – Spr. 1315.

_Obwód Żytomierski

W Zariczanach w pobliżu Żytomierza, w rozrywkowym centrum „Nadzieja”, użytkowanym przez charytatywną misję „Caritas-Spes” w dniach  17-19 lutego 2017 r. odbyła się Szkoła śpiewu Liturgicznego.

Warsztaty praktyczne zostały przeprowadzone przez znanych polskich kompozytorów Pawła Bembenka oraz Huberta Kowalskiego. Wśród utworów, wykorzystanych podczas lekcji były nowe utwory napisane na Ukrainie oraz inne dobrze znane dzieła, które powstały w Polsce.

Zajęcia w Zariczanach zorganizowano w ramach przygotowania do XXV Diecezjalnego  Dnia Młodzieży. Każdy chętny mógł ocenić i rozwijać własne umiejętności. Wśród zebranych na lekcjach byli osoby konsekrowany i świeccy, kierownicy chórów, dyrygenci i autorzy piosenek a także zwykła młodzież, która śpiewa w chórach kościelnych. Można było usłyszeć także przedstawicieli lokalnego środowiska polskiego.

Mszę świętą dla uczestników warsztatów celebrowali ks. Waldemar Pawelec SAC kustosz Sanktuaria w Dowbyszu oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Młodzieży, wraz z z innym duszpasterzem. W programie były nie tylko zajęcia śpiewu chóralnego i uczenie się nowych pieśni liturgiczne, lecz także wspólna modlitwa (Eucharystia, adoracja), piecie herbaty i rozmowa.

Swymi  doświadczeniami podzielili się także specjalni goście - Paweł Bembenek i Hubert Kowalski:

„Zawsze jak prowadzimy tego typu warsztaty, to nas najbardziej interesują dwie rzeczy. Dwie płaszczyzny pracy. Pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna czysto muzyczna. Chcemy po pierwsze wydobyć z ludzi najwięcej ile się da dobrych muzycznych rzeczy. Poznać ich  wrażliwość, to jakie mają możliwości. A z drugiej strony - pokazać im ze w zasadzie w dużej grupie, nie ma takiego do końca znaczenia czy ktoś umie więcej i ktoś umie mniej, ważne żeby każdy chciał dać w tym momencie z ciebie to co ma i to co morze dać. To jest bardzo motywujące i buduje taka właściwą atmosferze w której prosto to robić. Pokazujemy jak śpiewać ,jak harmonizować. W drugiej płaszczyźnie pragniemy żeby ludzie odkryli treść, duchowy wymiar. Ta płaszczyzna jest najbardziej istotna. Wtedy ludzie lepiej śpiewają”.

W naszym trudnym dla ojczyzny czasie, miło, że mamy takie chwile wytchnienia i możliwość podwyższenia naszego poziomu artystycznego dla śpiewania w czasie Mszy oraz przy każdej innej okazji, oddając Bogu cześć. Poziomu nie tylko artystyczności, ale i duchowego. Chcemy zachować i rozwijać dziedzictwo kulturowe, które otrzymaliśmy od naszych przodków. Kto śpiewa ten się modli podwójnie.

Wład Rudnicki, fot.: Mira Rudnicka, 23.02.17 r.

  _Obwód Chmielnicki

Współpraca gospodarcza i kulturalna gminy Choceń z miastem Chmielnicki rozwija się w szybkim tempie.

W lutym 2017 w tej polskiej gminie przebywała delegacja nauczycieli z Ukrainy. Podczas pierwszego dnia przywitano gości w Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece chlebem i solą. Na scenie przepięknie zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Doskonałe programy artystyczne przygotowały Zespoły - Pieśni i tańca „Ziemia Kujawska” oraz Śmiłowiónki.

Podczas wizyty delegacji z Ukrainy odbyły się również spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami. Delegacja gościła także u prezydenta Włocławka - Marka Wojtkowskiego. Podczas spotkań z przedsiębiorcami prowadzono rozmowy w zakresie współpracy gospodarczej - przyjazdu mieszkańców Ukrainy do pracy na terenie gminy Choceń.

Goście odwiedzili m.in. firmę "Sadco", firmę "Tolek" oraz "CK Frost Sp. z o.o.". Grupa producencka SADCO,  skupia producentów owoców głównie z Kujaw, ma blisko 20-letnie doświadczenie we współpracy z wiodącymi sieciami hipermarketów w Polsce, w tym z Carrefour, E.Leclerc, Makro Cash & Carry, Real i Polo Market oraz z dystrybutorami owoców w krajach Unii Europejskiej i właśnie na Ukrainie. Firma "Tolek" od ponad 15 lat zajmuje się produkcją trójkołowych rowerów z certyfikatem medycznym, dla celów  rehabilitacyjnych. CK Frost Sp. z o.o. funkcjonuje w branży mrożonych owoców i warzyw.

Wizyta gości z Podola w województwie kujawsko-pomorskim trwała do 16 lutego

Sergiusz Tolstichin, 22.02.17 r.

 

 


_Obwód Żytomierski

Wojna na Ukrainie trwa już przez trzeci rok. Przez trzeci rok, mieszkańcy Ukrainy różnych narodowości, starają się pomagać żołnierzom, którzy bronią suwerenności Ukrainy i pokoju w Europie. Wiele ukraińskich obywateli uważa za swój obowiązek pomagać żołnierzom: własnym wysiłkiem i środkami wspierając zrujnowaną w czasach Janukowicza armię.

Do pomocy przyczyniają się przedsiębiorstwa, różne instytucje oraz organizacje. Każdy stara się zrobić swój własny wkład w przybliżenie czasu pokoju i pokonanie wroga, który niespodziewanie wtargnął na ukraińską ziemię.

Do pomocy dołączają się także polskie organizację na Ukrainie, i partnerzy z Polski. W obwodzie żytomierskim bardzo aktywnie na tym polu działa Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. J. Lublińskiego na czele z prezesem organizacji Wiktorią Szewczenko.

„Przez długi czas zbieraliśmy różne potrzebne rzeczy w celu przekazania ich na front wschodni, lecz niestety za każdym razem coraz trudniej to robić. Pieniądze się kończą, nasze możliwości dla wsparcia armii są także na wyczerpaniu. Pomagamy konkretnie, wojskowym z naszego miasta. Często wysyłaliśmy pomoc przez „Nową Pocztę”, czasami przekazywaliśmy przez innych żołnierzy jadących z krótkiego urlopu. Raz na pół roku wyjeżdżamy osobiście na wschód z darami. Nie jesteśmy żadnym funduszem charytatywnym, robimy to od serca. Nie możemy walczyć z karabinem w ręku i bronić państwa, ale możemy wesprzeć tych, którzy co chwila ryzykują własnym życiem” – mówiła Wiktoria Szewczenko.

30 stycznia 2017 r. po raz kolejny wróciła ze wschodu Ukrainy ekipa z Nowograda Wołyńskiego na czele z Wiktorią i przedstawicielem Fundacji „In Blessed Art.” EL'AZAR Hubertem Kampa. Dzięki pomocy Fundacji udało się zebrać dużo darów dla dzieci ze Wschodu, darów dla ukraińskich żołnierzy.

„Jest nam bardzo przykro, że jeszcze w niedzielę przekazywaliśmy dary, a w nocy z czwartku na piątek na Starognatiwkę, gdzie ona dotarła, spadły pociski rakietowe, wystrzelone przez separatystów. Trudno opanować emocje. Zemsta? Konflikt? Przecież tam mieszka tylko ludność cywilna! Być tam, widzieć i rozmawiać z tymi ludźmi, a kilka dni po dowiedzieć się, że tą miejscowość ostrzelano…  I ta okropna bezradność wobec tego, co się dzieje!” – mówi prezes Fundacji In Blessed Art. EL'AZAR Hubert Kampa.

Osób zainteresowanych pomocą ukraińskim żołnierzom oraz dzieciom, mieszkającym w pobliżu strefy starć, prosimy kontaktować się z Wiktorią Szewczenko This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it na Ukrainie lub z Panem EL'AZAR Hubertem Kampą w Polsce This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. J. Lublińskiego, Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski, 22.02.17 r.

 


_Obwód Winnicki

20 lutego w winnickiej Galerii „Interszyk” odbyło się kolejne spotkanie w ramach Polsko-UKraińskiej Platformy Dyskusyjnej, organizowane przez Podolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Specjalnym gościem na imprezie był polski artysta, pisarz i badacz kultury ulicznej Artur Wabik, który odwiedził Winnicę po raz drugi.

Podczas poniedziałkowego spotkania Wabik opowiedział o swoich projektach, zrealizowanych w 2015 roku, których efekty są widoczne już dzisiaj. Pierwszy z nich polegał na przygotowaniu prezentacji o Polsce dla Targów Handlowych „Expo-2015” w Mediolanie. Tematem Targów było „Jedzenie dla planety”. Na miejsce dla przygotowanej przez Polaków ekspozycji zaproponowano ścianę ze schodami i Artur po długim namyśle razem ze swoim przyjacielem stworzyli swoje dzieło w postaci oddzielnych płócien rozmiarem 60x60, które razem wykreowaly obraz o rozmiarze 2,4 metrów długości. Na malowidle zostało przedstawione dziedzictwo polskiej wsi – zwierzęta domowe, owoce i warzywa. Praca nad realizacją tego projektu trwała przez 14 dni a montaż – przez dwa kolejne. Lecz rezultat przewyższył wszystkie oczekiwania. Ekspozycja wisiała w mediolańskim pawilonie przez pół roku i zwróciła uwagę wielu gości na problem zdrowego odżywiania się oraz wartości naturalnej żywności.

Kolejny projekt, o którym opowiedział gość z Polski, była „Superścieżka”. Chodzi o przestrzeń między rondami Mogilskim i Gzegorzeckim w Krakowie, która ma zostać uporządkowana przez inwestorów prywatnych, specjalizujących się w budownictwie biurowców przy wsparciu Rady Miasta Kraków. Ma powstać tam unikatowy projekt pod tytułem „Superścieżka”. Jego celem jest przekształcenie zniszczonego połączenia między dwoma rondami  w pas zielonych stref w funkcjonalnie różnorodną przestrzenią rekreacyjną.

O tym, jak w fazie końcowej będzie wyglądać „Superścieżka”, zadecydują sami krakowiacy. Na razie, jak mówił Artur, trwa realizacja pierwszego etapu tego projektu. Po wstępnych przygotowaniach koncepcja „Superścieżki” zostanie zaprezentowana władzom Krakowa, o wsparcie których ze względu na odwiedzanie tego miasta przez 6 milionów turystów rocznie, zabiegają się jego inicjatorzy, łącznie z Arturem Wabikiem. Jedną z czterech stref rekreacyjnych stanie się park imienia Mariana Adama Eile-Kwaśniewskiego, pierwszego redaktora krakowskiego tygodnika „Przekrój”.

Nad propozycją zaprojektowania projektową parku pracowali wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa w 10 grupach projektowych. Każda grupa miała własnego kuratora – artystę, architekta, czy przedstawiciela innej dotycznej do rozwoju miasta specjalizacji. Grupa robocza na czele z Wabikiem wygrała w głosowaniu społeczności.

Na spotkanie z polskim artystą w Winnicy przybyli ludzie ze środowiska kultury i sztuki, polscy dyplomaci , prezesi i członkowie polskich organizacji z Winnicy.

Wiktoria Draczuk, zdjęcia: Sergiusz Olijnyk, 22.02.17 r.

 


Nadchodzące imprezy

1 marca 2017 r. w Winnickim Liceum Kultury i Sztuki im. Leontowicza odbędzie się koncert utworów Fryderyka Chopina.

Początek o 17.00. Wstęp wolny.

Organizator imprezy: Winnickie Obwodowe Stowarzyszenie „Świetlica Polska”.

Słowo Polskie, 21.02.17 r.


_Obwód Żytomierski

Dom Polski rozpoczął nowy 2017 rok z imprezy muzycznej. W styczniu gościliśmy w Żytomierzu rodzinę Pospieszalskich z pięknymi kolędami. A już w lutym – kolejne spotkanie z czarującym światem muzyki.

W sali Obwodowej Biblioteki Dziecięcej 12 lutego odbył się koncert znanej żytomierskiej wykonawczyni, kompozytorki, pedagoga Łarysy Bojko. Pani Łarysa jest z pochodzenia Ukrainką i wielka patriotką swego kraju. Ale jej twórczość z lat młodości ściśle była związana z kulturą polską. Dlatego nieprzypadkowo swój kolejny twórczy wieczór ona zatytułowała jako „Współbrzmienie”. Współbrzmienie muzyki, słowa, pomysłów, losu...

Koncert otworzył Dziecięcy Zespół Wokalny „Kwiaty”, który pod kierownictwem pani Łarysy działa przy Domu Polskim. Następnie kompozytorka wykonała wiązankę własnych piosenek lirycznych do słów Łesi Ukrainki, Natalii Misiać, Swietłany Sztackiej i innych współczesnych poetów.

Blok polskiej („Czerwone maki na Monte Cassino”, „Czerwony pas”, „Polskie kwiaty” etc.) i ukraińskiej piosenki patriotycznej wykonał zespół „Kwiaty” oraz wychowanka pani Ł. Bojko studentka Żytomierskiej filii Instytut Biznesu i Technologii Daryna Filińska.

Od niedawna zespól „Kwiaty” dołączył do swojego repertuaru także utwory Stanisława Moniuszki. Tym razem dla publiczności „Kwiaty” i soliści zespołu zaprezentowały „Prząśniczkę”, „Złotą rybkę” i „Kozaka”. Nie zabrakło piosenek do słów Marii Konopnickiej i przekładów Jarosławy Pawluk.

Gością specjalną koncertu została solistka Filharmonii Żytomierskiej, wykładowca Liceum Muzycznego im. Kosenki Eugenia Gingowt (sopran). Pod akompaniament Nadii Tiszkowoj wykonała ona utwory polskich i ukraińskich kompozytorów.

Finałowym akordem spotkania był hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” w wykonaniu zespołu „Kwiaty”.

Wielkimi brawami liczna publiczność dziękowała dla artystów za piękny koncert, za ciepłą atmosferze i możliwość dotknięcia się do piękna sztuki muzycznej.

Dom Polski w Żytomierzu, 20.02.17 r.

O Łarysie Bojko

Pani Łarysa Bojko – pedagog, kompozytor, wykonawca w stylu „poezja śpiewana”, laureat literacko-artystycznej premii im. Łesi Ukrainki Żytomierskiego obwodowego oddziału Ukraińskiej Fundacji Kultury, laureat Ogólnoukraińskich festiwali i konkursów.

Urodziła się w Nowogradzie Wołyńskim. Po zakończeniu szkoły muzycznej (klasa harmonii) studiowała w Liceum Muzycznym w Drohobyczu. Ukończyła Kijowski Instytut Kultury na specjalizacji kierownik zespołów orkiestrowych. Początkiem działalności pedagogicznej Łarysy Bojko w Żytomierzu było stworzenie dziecięcego ansamblu dudkarzy “Dudaryk” (szkoła nr 19), a później – także dziecięcego zespołu wokalno-choreograficznego “Akwarelki” (szkoła nr 17).

Te zespoły uczestniczyły w wielu ważnych wydarzeniach kulturalnych na terenie miasta i obwodu. W 2003 roku zespół “Akwarele” został laureatem Ogólnoukraińskiego festiwalu "Ukraińska rodzina - 2003". Obecnie Łarysa Bojko współpracuje z Żytomierską Filią Kijowskiego instytutu biznesu i technologii, a także jest kierownikiem Dziecięcego Zespołu Wokalnego “Кwiaty”, co działa przy Domu Polskim w Żytomierzu.

Oprócz działalności pedagogicznej Łarysa Bojko jest autorką i wykonawcą muzyki w stylu “poezji śpiewanej”. Wykonuje własne piosenki na wierszy Łesii Ukrainki, Liny Kostenko, Mychajła Kłymenka, Walenty Grabowskiego i innych poetów.

Piosenki Łarysy Bojko weszły do zbiorów “Dumy czarnej kaliny” i “Niepokój zranionej kobzy”. W 2009 roku pani Łarysa zwyciężyła w Żytomierskim miejskim festiwalu-konkursie “Śpiewajmy o Żytomierzu”.

Łarysa Bojko jest stałą uczestniczką przedsięwzięć poświęconych urodzinom Łesii Ukrainki, m in. corocznie uczestniczy w Międzynarodowem święcie literatury i sztuki “Łesyni dżereła” w Nowogradzie-Wołyńskim. Pani Łarysa jest autorką trzech audioalbumów : “Portret” (2007 r.), “I struny, i kolory” (2010 r.), “Żywe struny dla Łesii”(2011 r.). Kompozytorka daje nowe życie wierszom Łesi Ukrainki, donosi współczesnemu słuchaczowi filozoficzną treść jej poezji, piękność i finezję słowa wybitnej poetki.

Za napisanie i popularyzuje muzycznych utworów na wierszu poetów Żytomierszczyzny Łarysa Bojko w 2012 roku otrzymała dyplom Laureata literacko-artystycznej premii im. Łesi Ukrainki.

W 2014 roku w wydawnictwie „Polesie” w ramach Programu Żytomierskiej Administracji Obwodowej ukazała się zbiórka dzieł Łarysy Bojko „Gra słońce na strunie” (według motywów obrazów Jurija Kamysznogo), do której weszły poetycko-muzyczne miniatury na wiersze Łesii Ukrainki i współczesnych poetów ukraińskich.

W 2015 roku zbiórka “Gra słońce na strunie” zwyciężyła w obwodowym konkursie “Lepsza księga roku” w nominacji “Sztuka druku”, a także została odznaczona dyplomem za unikalność i oryginalność.

 


_Obwód Chmielnicki

ks. proboszcz Edward Pióro, Inna Werżykowska, Oleg KopaniewLTD Polonius wraz z panem Olegiem Kopaniewem i panią Inna Werżykowską zorganizowali w sobotę 18 lutego w Chmielnickim charytatywną zbiórkę jedzenia, ubrań, zabawek i rzeczy codziennego użytku dla dzieci i innych potrzebujących z parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Zasławiu.

Ksiądz proboszcz Edward Pióro rozdysponuje dary od Chmielniczan pomiędzy potrzebujących katolików, przeważnie polskiego pochodzenia, w swojej parafii. Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona akcja w Zasławiu, następne będą organizowane w miarę potrzeb parafii. Serdeczne podziękowania dla wszystkim darczyńców w imieniu księdza proboszcza Edwarda Pióro, parafian oraz innych, którzy wsparli akcję, niosąc pomoc potrzebującym.

- Udało nam się zebrać praktycznie całego busa darów (jedzenia, ubrań, zabawek). Następną taką akcję będziemy robili po firmach i instytucjach aby wsparły parafię w zakresie zakupu materiałów budowlanych na rzecz remontu budynku przy parafii, który kościół odebrał. Teraz musi on przejść remont – powiedział jeden z głównych inicjatorów przedsięwzięcia Karol Frankowski z LTD Polonus.

Słowo Polskie, 20.02.17 r.

 


Zamów wiadomości na pocztę

Ostatnie komentarze

Gazeta "Słowo Polskie" w PDF

2017

Nr 1 (54)

2016

Nr 12 (53)

Nr 11 (52)

Nr 10 (51)

Nr 9 (50)

Nr 8 (49)

Nr 7 (48)

Nr 6 (47)

Nr 5 (46)

Nr 4 (45)

Nr 3 (44)

Nr 2 (43)

Nr 1 (42)

2015

Nr 12 (41)

Nr 11 (40)

Nr 10 (39)

Nr 9 (38)

Nr 8 (37)

Nr 7 (36)

Nr 6 (35)

Nr 5 (34)

Nr 4 (33)

Nr 3 (32)

Nr 2 (31)

Nr 1 (30)

2014

Nr 12 (29)

Nr 11 (28)

Nr 10 (27)

Nr 9 (26)

Nr 8 (25)

Nr 7 (24)

Nr 6 (23)

Nr 5 (22)

Nr 4 (21)

Nr 3 (20)

Nr 2 (19)

Nr 1 (18)

2013

Nr 12 (17)

Nr 11 (16)

Nr 10 (15)

Nr 9 (14)

Nr 8 (13)

Nr 7 (12)

Nr 6 (11)

Nr 5 (10)

Nr 4 (9)

Nr 3 (8)

Nr 2 (7)

Nr 1 (6)

2012

Nr 5 od 23.12.2012 r.

Nr 4 od 26.11.2012 r.

Nr 3 od 26.10.2012 r.

Nr 2 od 25.09.2012 r.

Nr 1 od 25.08.2012 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą